Skip to main content

Защита

Подсилване на естествените защити на растението по натурален начин 

С редуциране употребата на конвенционалните химически препарати, биорационалните решения в растениевъдството бързо заемат все по-голям дял в стандартните програми за пръскане по цялия свят. Подсилвайки естествените защитни функции на растенията чрез по-добро хранене, програмите за защита на Alltech са разработени да редуцират употребата на фунгициди като въвеждат комбинация от конвенционални фунгициди, биофунгициди и хранителни добавки. Предоставянето на уникални натурални решения, подобряващи здравето на растенията и устойчивостта им срещу инфекции и болести, е целта на Научноизследователския център по нутригеномика на Alltech. 

Намаляване употребата на химически препарати без загуба на рентабилност 

В стремежа си да отговорят на бързия прираст на населението на Земята без да изчерпват природните й ресурси, фермерите са принудени да търсят иновативни начини да произвеждат повече от по-малко. Като се добавят и предизвикателствата, пред които е поставена индустрията поради все повечето забранени химически препарати, ведно с нарастващите изисквания на клиентите за чиста и проследима продукция, то съвременните производители са изправени пред сериозна дилема. Натуралните продукти бързо печелят своето място в стандартните програми за растениевъдство, тъй като все по-голяма част от конвенционалните химически препарати не се толерират за употреба. Биологичните методи за контрол в съчетание със стратегии на прецизно хранене се превръщат в неделима част от съвременните агрономически програми. 

Защита от предизвикателствата на околната среда 

Контролът срещу вредителите трябва да установи и поддържа деликатен баланс между вредителите, растението гостоприемник и околната среда. Премахването на всички вредители, насекоми, патогени и плевели е невъзможно. Растениевъдството е в тясна връзка с околната среда и плодородието има роля в осъществяването на защитата от вредители. Повишаването на естествената системна устойчивост на растението води до подобряване качеството на културите и добивите посредством намаляване развитието на гъбични заболявания. 

Loading...