Skip to main content

Karbonu hareket ettirmek: Sığırlar ve biyojenik karbon döngüsü

İklim değişikliği ile mücadelede, sığırların yarattığı metanın düşündüğümüzden daha düşük bir etkisi olabilir mi?

Karbonu hareket ettirmek: Sığırlar ve biyojenik karbon döngüsü

Besi ve süt sığırlarının metan oluşturduğu doğru olsa da, iklim değişikliğiyle mücadele ederken, sığırların yarattığı metanın etkisinin düşündüğümüzden daha düşük olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız.

Neden? Çünkü bu metan, aslında biyojenik karbon döngüsü olarak bilinen doğal bir sürecin parçası olarak geri dönüştürülüyor. Ve bu döngüde, sığırların - ve diğer geviş getirenlerin - rolü nedeniyle, onlar önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğiyle mücadelede itici bir güç olma potansiyeline sahipler.

Biyojenik karbon döngüsü nedir?

Biyojenik karbon döngüsü, bitkilerin, hayvanların ve çevrenin karbonu geri dönüştürdüğü süreçtir. Bitkiler, havadan karbondioksiti (CO2) fotosentez yoluyla yakalar ve karbonhidratlara dönüştürür. Bu karbon esaslı karbonhidratlar, toprakta tutularak bitki içinde depolanır ve daha sonra sığır gibi geviş getiren hayvanlar tarafından tüketilir. Bu karbonun bir kısmı, geğirme ve gübre yoluyla metan formunda atmosfere geri salınır. Ve yıllar sonra, bu metan atmosferde tekrar karbondioksite dönüşerek döngünün yeniden başlamasına izin verir.

Biyojenik karbon döngüsü, yaşamın önemli bir parçasıdır: bitkileri, daha sonra hayvanları ve sonra bizi besler. Biyojenik karbon döngüsünde, karbon hızla oluşturulup biriktirilmek yerine, geri dönüştürülür. Ve daha da önemlisi, biyojenik karbon döngüsü nispeten hızlıdır ve fosil yakıtlardan kaynaklanan, sera gazlarının tekrar yeryüzüne depolanması için gereken yüzyıllar veya bin yıllar yerine, on yıllar boyunca meydana gelir.

Çiftlik hayvanı emisyonları biyojenik karbon döngüsüne nasıl etki ediyor?

Sığır gibi geviş getiren hayvanlar, biyojenik karbon döngüsünde önemli bir rol oynar. Fotosentez sırasında, bir bitki tarafından emilen karbonun çoğu, büyüyen bitkiler için bir yapı taşı görevi gören bir karbonhidrat formu olan, selüloza dönüştürülür. Davis’teki Kaliforniya Üniversitesi, CLEAR Merkezi'ne göre selüloz, dünyanın dört bir yanındaki otlarda, çalılıklarda ve ağaçlarda bulunur. Ancak özellikle, insan eliyle bitkisel ürün yetiştirilemeyen "marjinal topraklardaki” bitkilerde yüksektir. İnsanlar, selülozu sindiremez ancak sığır gibi geviş getiren hayvanlar sindirebilir.

Sığırların dört parçalı mideden oluşan, yavaş, metodik, mikroorganizma ağırlıklı bir süreç ile işleyen, benzersiz sindirim sistemi nedeniyle, bu hayvanlar çimen gibi selülozu yoğun bitkileri sindirebilirler. Bu tasarım, sığırların biyojenik karbon döngüsünde yerlerini almalarına, karbonu selülozdan metana dönüştürerek, atmosferde daha fazla bitkiyi beslemek için karbona geri dönüştürmelerine olanak tanır. Ve sığırlar, bu selüloz bakımından zengin bitkileri yedikçe, başka hiçbir ürün yetiştirilemeyen topraklarda yetişen, insanlar için erişilemeyen, bir enerji kaynağını yüksek kaliteli bir protein kaynağına dönüştürürler.

Çiftlik hayvanı emisyonları nasıl azaltılabilir?

Biyojenik karbon döngüsü, karbonu defalarca geri dönüştüren bir döngüdür. Öyleyse, bu döngünün parçası olarak sığırların ürettiği metan emisyonlarını azaltabilirsek ne olur?

Bitkiler, her zaman karbondioksite ihtiyaç duyacaktır. Sığırların ürettiği metan miktarını aşağıda belirtildiği gibi azaltırsak, bitkiler büyümelerini sürdürmek için atmosferdeki fazla karbondioksiti çekmeye başlayacaktır. Atmosferdeki karbondioksit gibi sera gazlarının miktarını azaltarak, global  ısınmanın yavaşlamasına yardımcı olabiliriz.

CLEAR Center’ın direktörü, Davis’teki California Üniversitesi’nde profesör ve hava kalitesi uzmanı olan Dr. Frank Mitloehner, bu konuda "Sığırlardan metanı azaltırsanız, karbonu atmosferden çekersiniz ve bu da global soğumayı tetikler. Peki bu yapılabilir mi? Yapılabilir ve daha önce yapıldı.” diyor.

Çiftlik hayvanları tarafından üretilen, metan miktarını azaltmanın çeşitli yolları vardır. İşte, çiftçilerin sera gazı emisyonlarını azaltmak ve sığırlarının çevresel etkilerini en aza indirmek için atabilecekleri adımlardan bir kaçı:

  • Geviş getiren hayvanın içindeki fermantasyonu ve metan üretimini azaltmak için metan azaltıcı yem katkı maddeleri kullanın. Tanenler, deniz yosunu, katı yağlar ve sıvı yağlar gibi katkı maddeleri, işkembede metanojenlerin engellenmesine yardımcı olabilir ve bu da enterik metan emisyonlarını azaltır. Çiftçiler, süt verimini, süt yağını, protein içeriğini ve iyileştirilmiş rumen bakterileri yoluyla azot alımını arttırırken, aynı zamanda sığır metan emisyonlarını ve nitrojen atılım oranlarını azaltmak için maya gibi çözümlere yöneliyorlar.
  • Besleme stratejilerini inceleyin. Örneğin, rasyondaki yağ seviyesinin arttırılması ve sığır yemi rasyonlarına daha fazla tahıl eklenmesinin metan emisyonlarını azalttığı gösterilmiştir. Agriculture and Agri-Food Canada’ya göre, ezilmiş yağlı tohumlardan (ayçiçeği tohumu, kanola tohumu veya keten tohumu) veya kurutulmuş mısır damıtma tahıllarından oluşan bir rasyon, metan olarak kaybedilen enerjiyi % 20'ye kadar azaltmıştır.
  • Yayılan metan miktarını azaltmak için sığır gübresinin havalandırılması ve kompostlanması gibi gübre yönetimi ve gübre depolamadaki değişiklikleri keşfedin.

Hatta bazı çiftçiler, enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere gübrenin ürettiği metanı yakalamanın yollarını arıyor. Kaliforniya'da, süt çiftliklerindeki “çürütücü teknolojisi”, gübreyi, jeneratörleri veya doğal gazlı araçları çalıştırmak için kullanılabilen veya gerçek bir kazan-kazan durumu ile yerel kamu hizmeti şirketlerine yeniden satılabilen doğal gaza dönüştürüyor. Kaliforniya, Modesto'nun dışındaki Fiscalini Farms, tüm işletmenin yanı sıra yöredeki yaklaşık 300 eve güç sağlamak için bir metan çürütücü kullanıyor!

 

Elbette, her çiftlik ve işletme farklıdır. Sığırlardan metan emisyonlarını azaltmanın çeşitli yolları, çiftçilere kendileri için en iyi çözümleri bulmaları adına daha fazla seçenek sunar. Ve tüm bu çözümler, gelecek nesiller için iklim üzerinde büyük, olumlu bir etki yaratabilir.

Sığırların gücü

Sığırların gezegenimiz üzerinde oynadığı hayati bir rolü var. Biyojenik karbon döngüsünün bir parçası olarak, insanlara temel bir besin kaynağı sağlarken, karbonun geri dönüştürülmesine yardımcı oluyorlar. Üstelik kontrol edilebilir bir metan kaynağı olarak, global ısınmayı yavaşlatma ve tersine çevirme çabalarımızda daha da büyük bir rol oynama potansiyeline sahipler.

Her şey, sığırlarımızı nasıl yetiştirdiğimize bağlı. Yem verimliliğini artırmak ve yem tüketimini izlemekten, atıklarını nasıl bertaraf ettiğimize kadar, sığırların karbon ayak izini azaltma gücü, çiftçilerimizin ve genel olarak hayvancılık endüstrisinin elindedir. Doğru araştırma, planlama ve anlayışla, iklim değişikliği tartışmasında, sığırları sorumlu ilan etmeyi bırakabilir ve global ısınmanın tersine çevrilmesine yardımcı olma konusundaki gerçek potansiyellerini değerlendirebiliriz.

 

Daha fazlası için Bolluk Gezegeni vizyonumuzu paylaştığımız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: Planet of Plenty™

Loading...