Skip to main content

Toprağınızın check-up’a ihtiyacı var mı? Sağlıklı toprakların 3 özelliği

Toprağınız ne kadar sağlıklı? Üç özelliği gözlemleyerek toprağınıza nasıl bir kontrol yapacağınızı öğrenin.

Bitki sağlığı ve verimin yapı taşları yer seviyesinde başlamaz; gerçekte yeraltında, nihayetinde toprağa dönüşen materyalde başlarlar. Tüm sağlıklı toprakların üç temel bileşeni bulunmaktadır: Optimum besin bulunabilirliği/alınabilirliği, iyi bir biyolojik çeşitlilik ve daha yüksek organik madde içeriğine sahip dengeli bir yapı.

Bol ve alınabilir besinler

Sağlıklı topraklar, bol miktarda mineral ve diğer temel besin maddeleri bulundurmalarının yanı sıra dengeli bir pH’a sahiptir, bu da onları bitki tarafından alınabilir hale getirir ve gübreleme ve ayrışma yoluyla mineralleri toprağa geri kazandırarak tüketilen mineral maddelerin dengelenmesini sağlar. Sıcaklık ve pH gibi faktörler besin alınabilirliğini büyük ölçüde değiştirebilir ve azaltabilir. Örneğin, yüksek asidik topraklarda, fosfor ve kalsiyum alınabilirliği zayıf iken, demir ve bakır gibi besinler yüksek alkali topraklarda daha düşük alınabilir özelliktedir.

Biyoçeşitliliği korumak ve güçlü bir biyom oluşturmak

Yüksek performanslı topraklar, canlı böcek, solucan ve mikroorganizma popülasyonuna sahiptir. Güçlü bir mikrobiyom, çok az veya hiç patojen bulundurmayan ve bunun yerine kök ve bitki büyümesini destekleyen yararlı organizmalar açısından zengin minyatür bir ortamdır. Bazı yetiştiricilik uygulamaları –toprak ihtiyacına bağlı olarak yapılan yoğun toprak işleme gibi – yararlı organizmaların ve bunların sayısız faydasının kaybedilmesi ve potansiyel patojenlere yer açılmasıyla sonuçlanacak toprak biyoçeşitliliği üzerine zararlı etkilere sahip olabilir.

Dengeli toprak profili

Yüksek organik içeriğe sahip dengeli, alüvyonlu topraklar, iyi havalanmayı mükemmel besin ve su tutma özelliği ile birleştirerek, daha az girdi maliyeti gerektirir. Kumlu topraklar iyi havalanma sağlayabilir ancak, su ve besin maddelerini daha az tutar. Killi topraklar ise, daha fazla su ve besin elementi tutarken, zayıf havalanma özelliği gösterir. Genellikle, düşük organik madde içeriği, toprağın genel olarak daha az verimli olduğu anlamına gelir.

Sağlıklı topraklar, üreticiler için faydalıdır ve bitkilerin daha verimli bir şekilde yetiştirilmesine öncülük eder. Yetiştirme sezonu boyunca, bitkiler hastalık baskısına karşı duyarlıdır ve sıcaklık, don ve kuraklık gibi çeşitli çevresel stres faktörlerine maruz kalırlar. Bunların hepsi bitki potansiyelini ve verimini azaltabilir. Sağlıklı topraklar, bu streslerin etkilerini en aza indirerek, potansiyel stres kaynaklı kayıpları azaltır. Bu dengeli topraklar, organik madde açısından zengindir ve bitkinin ihtiyacı olan çoğu besini sağlayarak, girdileri ve bunlarla ilişkili maliyetleri azaltırken, sürdürülebilirlik ve üreticinin karlılığını arttırırlar.

Sağlıklı topraklar, çevresel olarak daha sürdürülebilirdir ve aynı zamanda sadece mevcut yetiştiriciler için değil gelecek nesiller için de değerli bir gelir getiren varlığı temsil ederler.

Toprağınız bu optimizasyon kriterlerini karşılamıyorsa, toprak sağlığınızı iyileştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın. www.alltech.com/crop-science

Loading...