Skip to main content

Kend risikoen for mykotoksiner med Alltechs europæiske sommerhøstundersøgelse

Med stadigt stigende krav fra slutforbrugeren og en voksende bekymring omkring fødevarekvalitet er dyrefoderets sikkerhed blevet et vigtigt emne i landbruget. Der er et stigende pres i hele forsyningskæden for at sikre rent og sikkert foder, hvilket hjælper med at levere en sikrere og sundere forsyning af mad til forbrugerne. 

Mykotoksiner er altid til stede i landbruget og udgør en potentiel trussel mod produktiviteten selv hos de bedst drevne operationer. Derfor bør mykotoksiner være på enhver foderproducent og landmands radar. 

Alltechs europæiske sommerhøstundersøgelse

Hvert år giver Alltechs europæiske sommerhøstundersøgelse landmænd og foderproducenter et nøjagtigt overblik over risikoen for mykotoksiner lokalt i Danmark og for hele Europa. Undersøgelsen udføres ved hjælp af Alltech 37+® mykotoksinanalyse og samles i en gratis, downloadbar rapport, der dækker den potentielle trussel på tværs af alle europæiske fodertyper og arter. Den 9. december afholdes der et mykotoksin webinar med fokus på det europæiske marked.

Alltech Denmark har allerede afholdt et dansk mykotoksin webinar, hvor vores eksperter gennemgik kvaliteten af dette års danske høst, se den her.

Tilmeld dig her for at få hele rapporten af den europæiske sommerhøstundersøgelse og adgang til webinaret den 9. december. 

Tilmeld dig nu


Mykotoksiners effekt

Mykotoksiner er skjulte trusler der sandsynligvis er ansvarlige for adskillige udiagnosticerede sundhedsproblemer hos husdyr over hele verden. For de fleste husdyrproducenter er det mere sandsynligt, at resultatet af mykotoksin-tilstedeværelsen ses som et kronisk problem, der opstår over en længere periode, men måske ikke altid resulterer i akutte symptomer. Uanset hvad vil resultatet i alle tilfælde være reduceret ydeevne og tabt fortjeneste.

Forskellige mykotoksiner vil have forskellige toksiciteter, virkningsmåder og sundhedsmæssige virkninger på de forskellige arter, hvilket kan påvirke bundlinjen på flere måder:

reduce feed icon
Reduceret foderindtag og output
rumen icon
Fordøjelsesproblemer
health icon
Forringet sundhedsstatus
infertility icon
Forringet reproduktion

Kend risikoen for mykotoksiner med Alltechs sommerhøstundersøgelse

Baseret på mere end 260 analyser fordelt over 15 europæiske lande, indikerer de foreløbige resultater fra Alltechs europæiske sommerhøstundersøgelse en moderat til høj samlet risiko (REQ) i dette års høstede afgrøder. Denne rapport giver landmænd og foderproducenter de oplysninger, de har brug for, til at identificere og undgå problemer, der kan påvirke produktivitet og rentabilitet

"Vi ved, at når man fodrer med selv lave niveauer af kontamineret foder, påvirker det dyrets sundhed og ydeevne," sagde Dr. Radka Borutova, European technical support manager fra Alltech. " Så, selv i lav-risiko scenarier, bør producenter ikke undervurdere behovet for at beskytte deres dyr mod mykotoksiner."

Den komplette rapport er nu tilgængelig og kan hentes gratis.

Tilmeld dig her for at modtage rapporten


I en dybdegående præsentation dykkede Dr. Radka Borutova fra Alltechs mykotoksin management ned i dette års europæiske sommerhøstundersøgelse og gennemgik resultaterne fra 37+ analyserne.

For at se eller gense webinaret, skal du blot udfylde formularen nedenfor.

Loading...