Skip to main content

MYCOSORB A+

Mycosorb A+ tilføres råvarer eller fôr og binder og nøytraliserer de skadelige effektene fra eventuelle mykotoksiner

Sammen med en analyse med ALLTECH 37+ anbefaler vi hvordan den aktuelle situasjonen best kan løses for å minimere skader på fisk og dyr.