Skip to main content

LIQUI-PLEX™ Cu

Tehnologija kompleksnih aminokiselina formulirana s ciljem da se brzo nadoknadi nedostatak bakra (Cu) do kojeg može doći u osiromašenim tlima.

  • Biodostupan bakar nužan je za mnoge biljne enzime, a može poboljšati okus voća i sadržaj šećera te produljiti vijek trajanja.

TYPESET

LIQUI-PLEX Cu, Liqui-Plex Cu

Loading...