Skip to main content

YEA-SACC®

Yea-Sacc® je kultura kvasca koja se temelji na soju Saccharomyces cerevisiae 1026, koji je posebno odabran zbog svog utjecaja na proizvodne osobine životinja. Primjenjuje se u malim količinama i temelji na velikom broju istraživanja koja potvrđuju njegove rezultate te je idealan za hranidbu tovne junadi, mliječnih krava, teladi i konja. Yea-Sacc pruža nutritivnu osnovu potrebnu za održivu povećanu proizvodnju mlijeka, održavanje dobre tjelesne kondicije visokoproduktivnih životinja i povećanje probavljivosti. Više od 35 godina istraživanja omogućuje Alltechu izradu proizvoda pouzdane kvalitete.

 • Pomaže probavi i iskorištavanju hranjivih tvari.
 • Dobra je nutritivna osnova potreba kako bi se:

Održavala povećana proizvodnja mlijeka.

Održavala dobra tjelesna kondicija visokoproduktivnih životinja.

 • Smanjuje promjene pH razine i osigurava stalnu aktivnost mikroba u buragu, što ubrzava probavu hrane i funkciju buraga, te omogućuje veći unos.
 • Potiče rast bakterija koje probavljaju vlakna u buragu, čime se povećava stopa i opseg razgradnje krmiva.
 • Stimulira aktivnost bakterija koje pretvaraju mliječnu u propionsku kiselinu.
 • Potiče stabilnost buraga sprečavanjem varijacija pH vrijednosti koje se odražavaju na probavu vlakana i unos hrane.
 • Daje pouzdane i cjenovno učinkovite rezultate poboljšavanjem proizvodnih osobina.
 • Pokazuje na koji način tehnologije temeljene na istraživanjima mogu unaprijediti industriju i odgovoriti na izazove stočarske proizvodnje uz pomoć rješenja za bolju hranidbu.

Yea-Sacc daje nutritivnu osnovu potrebnu za:

 • Održavanje povećane proizvodnje mlijeka.
 • Održavanje dobre tjelesne kondicije visokoproduktivnih životinja.
 • Povećavanje probavljivosti hrane.
 • Poticanje probave i iskorištavanja hranjivih tvari.
 • Potiče opskrbu bjelančevinama.

Yea-Sacc za mliječne krave

Yea-Sacc potiče bolji rad buraga jer povećava probavljivost obroka i stabilizaciju pH vrijednosti buraga. To omogućuje povećanu proizvodnju mlijeka bez ugrožavanja tjelesne kondicije i plodnosti mliječnih krava.

Yea-Sacc za tovnu junad

Yea-Sacc potiče probavu obroka jer pomaže probavi vlakana i stabilizaciji pH vrijednosti buraga. To omogućuje povećan dnevni prirast koji se postiže na učinkovitiji i isplativiji način.

Yea-Sacc za konje

Yea-Sacc potiče probavu vlakana i time poboljšava oslobađanje energije.

Speak to our team.

Country
8 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.