Skip to main content

MechFiber

Najvažnija odlika KEENAN mješalica s dokazanim hranidbenim koristima je MechFiber obrok. Takav optimalno pripremljeni obrok dobiva se nježnim miješanjem u KEENAN mješalici i daje životinjama izuzetno ujednačenu i laganu hranu rahle strukture, koja nikada nije ni previše, niti premalo izmiješana.

keenan.jpg

Od početaka 2008. neovisni pokusi na sveučilištima i znanstvenim institutima diljem svijeta dosljedno su pokazali koristi od upotrebe MechFibera, što uključuje postizanje boljih rezultata s manje hrane, bolje preživanja, manje promjena tjelesne kondicije i povećanu perzistentnost laktacije.

Loading...