Skip to main content

Foringseffektivitet

En optimal mage-/tarmfunksjon er grunnlag for et maksimalt tørrstoffopptak, med en høy fôreffektivitet som følge. Jo lengre tid magen klarer å opprettholde en effektiv fordøyelse, desto større potensial for å kunne utnytte næringsstoffene i fôret best mulig.

Alltech Feed Efficiency hjelper produsentene å oppnå fisk med ensartet ytelse ut fra optimaliserte fôringer. Feed Effeciency handler i bunn og grunn om at Alltech utnytter teknologi som maksimerer tilgjengeligheten i fôringrediensene og utnytter disse best mulig. Ved en bedre utnyttelse reduseres også de overordnede kostnadene til fôr.

Er du interessert i å vite mer om Alltechs Feed Efficiency er du mer enn velkommen til å kontakte en konsulent fra Alltech

 

Loading...