Skip to main content

Biologisk ensilering - Dersom dyrene fikk velge

Biologisk ensilering - Dersom dyrene fikk velge

Bjørn Olav Enger fra Lena på Toten har 50 melkdyr som hver produserer i snitt 10 000l. For å ha en slik høytytende besetning er godt grovfôr ekstremt viktig. Bjørn Olav er sikker i sin sak, dyrene foretrekker gress behandlet med Sil-All. 

Biologisk ensileringsmiddel er i vinden som aldri før. Sil-All er det biologiske ensileringsmiddelet som har vært lengst på markedet i Norge. Faktisk så lenge at mesteparten av alle forsøk gjort på biologisk ensilering er basert på Sil-All.

Bjørn Olav Enger har brukt Sil-All siden 2007, og var en av de første i Norge som tok dette i bruk. Han har så gode resultater med Sil-All at han tørr rett og slett ikke å bytte til noe annet. 

- Da jeg startet med Sil-All i 2007 laget jeg mitt eget «forsøk». Jeg slo et jorde på 150 mål hvor jeg presset halvparten med syre, og den andre halvparten med Sil-All. Jeg presset alle ballene på samme dag for at forsøket skulle bli likt, sier Bjørn Olav.

- For å sjekke smakeligheten på fôret, la jeg en rundballe med syre og en med Sil-All på fôringsvognen (APF). Hver gang ble Sil-All ballen spist opp først. Jeg prøvde også å bytte plass på rundballene, for å se om det hadde noe å si. Resultatet ble det samme. Jeg er ikke i tvil, dyrene foretrakk Sil-All hver gang.

Imponert over fôrkvaliteten

Bjørn Olav har hatt besøk av fleire fôrrådgivere siden 2007 og alle har vært enige.

- Alle har vært imponert over kvaliteten på foret. Å utnytte sitt eget grovfôr mest mulig vil alltid lønne seg.

- Ser vi på tiden og kostnadene ved å lage godt grovfôr, er dette virkelig et tiltak som gir valuta for pengene, sier Bjørn Olav.

Høy ytelse

Høy ytelse sammen med høyt fett og protein prosent i melken har vert standard for Bjørn Olav sin produksjon i flere år nå.

- Godt grovfor er ekstremt viktig for at dyrene skal produsere med så høy ytelse. Vi kan ikke si at det kun har med ensilering å gjøre, men at det er en viktig del av produksjonen er vi helt sikre på.

For å ha et godt grovfôropptak er det viktig at så mye energi som mulig blir bevart i fôret og at smakeligheten er høy. Da spiser dyrene optimalt.

B2B Manager og On-farm rådgiver Leif Åge i Alltech har solgt biologisk ensilering siden 2005, da produktet ble introdusert i det norske markedet.

- Hos alle produsenter som har en besetning med høy ytelse er det ofte ting som går igjen. Som for eksempel høyt grovfôr-opptak. Dette er ikke tilfeldig, og det er viktig å ha et kraftfôr tilpasset kvaliteten på grovfôret. Flere kunne nok hatt utbytte av å få en fôrplan tilpasset egne dyr og driften på gården, sier Leif Åge

Trygt og enkelt i bruk

Bjørn Olav er opptatt av HMS og sikkerhet for seg selv og de som hjelper til på gården.

- Vi kan bruke Sil-All uten å måtte tenke på slitasje på maskiner, eller at det er farlig for helsen til de som jobber på gården. Det betyr enormt mye for oss. Det skal være trygt å jobbe på gården, sier Bjørn Olav.

- Vi bruker ikke lang tid på å lage blandingen. Esken inneholder to poser med pulver og en pose er nok til 200 liter. Vi bruker 200 liter fat på pressen vår og ett slikt fat går til ca 60 rundballer. Da bruker vi fire liter per tonn med fôr. Vi prøver å sikte oss inn på over 30% TS i fôret.

Hvordan fungerer Sil-All?

- Sil-All 4x4+ består av fire melkesyrebakteriestammer og fire enzymer, derav navnet 4x4.

- Tre av stammene er homofermentative (900.000 bakterier per gram gras). Homofermentative melkesyre bakterier omdanner sukkeret i gresset til melkesyre meget effektivt og uten energitap. Melkesyre er en sterk syre som senker pH rask i fôret, men som også er meget viktig for å minske tapet av viktige næringsstoffer. Dessuten er melkesyre en energikilde for drøvtyggere. 

- En av stammene er hetrofermentativ (100.000 bakterier per gram gras). Den produsere propionsyre under vanskelige forhold eller ved tilgang til luft under lagring.

I tillegg er enzymene med på å gjøre energi mer tilgjengelig for bakterier i både gras og vom.

For Leif Åge er det en tommelfingerregel som gjelder når det kommer til biologisk ensilering: Det skal være HOMOFERMENTATIVE melkesyrebakterier og det skal være store mengder av dem.

De største kostnadene innen dyrehold er fôr. En optimalisert fôrplan vil redusere disse kostnadene og gi en betydelig økning i produksjonsresultatene. Ta kontakt med oss om du ønsker veiledning ang. biologisk ensilering eller fôrrådgivning. Vi kommer gjerne innom for et uforpliktende gårdsbesøk.

Les mer om Sil-All 4x4+ i vår nettbutikk: https://nettbutikk.alltech.com/product/sil-all-4x4-500g/

Loading...