Skip to main content

Mikroalger ga bedre vekst og innfarging

Mikroalger

Mindre pigment-flekker, bedre vekst og fillet innfarging ved bruk av Alltech sine mikroalger (ALL-G-RICH) i fôr til laks. Dette er konklusjonen i en Nofima-artikkel publisert på Frontiers in Marine Science 14.02.20.

Bedre enn fiskeolje

Fiskeolje er en god kilde til omega-3 i laksefôr og utgjør i gjennomsnitt rundt 11% av innholdet i fôret. Utfordringen for havbruksindustrien er begrensningen i tilgang på marine råvarer. Dette gjør at vi trenger flere gode alternativer dersom vi skal øke total produksjon i næringen.

Heterotrofe mikroalger har vist seg å være et svært godt alternativ til fiskeolje og på noen områder også bedre, sier forsker Katerina Kousoulaki ved matforskningsinstituttet Nofima.

Betydelig høyere vekst

Nofima gjennomførte et forsøk hvor laks ble fôret med tre ulike fôr fra 18g (ferskvann) og frem til 800g (sjøvann). Fôrene var lav på fiskemel (10%) og besto av enten mikroalger, fiskeolje + mikroalger, eller bare fiskeolje. Ved 800 g ble fisken blandet og overført til 6 nye merder frem til slakt (3kg) og delt i to grupper der halvparten fikk fôr med enten fiskeolje, og den andre halvparten mikroalger.

Resultatene viste at fisk som fikk mikroalger hadde en betydelig høyere slaktevekt enn kontrollgruppen (fiskeolje 2,8 kg / mikroalger 3,3 kg) ved samme FCR. Testfisken hadde høyere nivåer av EPA + DHA (ca. 10% mer) og det var ca. 25% mindre melaninflekker i fillet. Det ble også funnet, basert på genekspresjon, indikasjoner på betennelsesdempende effekter i tarmen. Et trent sensorisk panel fant ingen forskjeller i smak, eller lukt.

Kan erstatte fiskeolje i fôr til laks

I dette forsøket har vi vist at heterotrofe mikroalger fra Alltech kan brukes i fôr til laks gjennom hele produksjonssyklusen uten negative effekter på vekst, eller produktkvalitet, sier Elin Kvamme ved Alltech Norway.

Alltech sine heterotrofe mikroalger, All-G-RICH, vokser på oksygen og en karbonkilde (biprodukt fra planter). Heterotrofe alger produseres sterilt i store tanker og kvantum, og produseres mer effektivt enn fototrofe alger som vokser på lys og CO2. Algemelet fra Alltech er svært rikt på den sunne marine omega-3-fettsyren DHA, og den utgjør mer enn en fjerdedel av fettet i algene. Det er faktisk tre ganger mer enn nivået i fiskeolje.

Det tøffe med heterotrofe mikroalger er at de har en enorm evne til å reprodusere seg. 1,5 ml alger blir til 20 tonn mikroalge mel med 60% fett på kun 9 dager, sier Kvamme.

Ledende innen forskning på mikroalger til laks

Nofima er ledende innen forskning på mikroalger til laks og i forsøkene har de erstatte minst 6% av fiskeoljen med mikroalger.

I dag er mikroalger dyrere enn fiskeolje og innblandingen i fôr til laks er svært lav. Skal kostnadene ned, må oppdretter være med på satsingen og øke innblandingen i fôret. Det er viktig at oppdretter kommer på banen og etterspørre bærekraftige alternativer, sier Kvamme.

Et nytt redskap i verktøykassen

Mikroalger bør løftes frem på lik linje med andre anerkjente fôringredienser. Alltech har vært et selskap i front når det gjelder utvikling av mikroalger og bærekraftige ingredienser som organiske mineraler og prebiotika.

Alltech er et forskningsdrevet selskap og har hatt et strategisk samarbeid med Nofima siden 2012. I 2019 inngikk Nofima og Alltech et FoU-samarbeid med 3 oppdrettere hvor organiske mikromineraler og mikroalger skal brukes i flere storskalaforsøk. Dette er banebrytende forskning fra utsett til slakt og det blir spennende å følge reisen videre, sier Kvamme.

Elin Kvamme i Alltech mener mikroalger vil kunne bli en viktig fôringrediens.

Foto: Alltech.

Loading...