Skip to main content

Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. We respecteren uw privacy en doen er alles aan uw persoonsgegevens die u via deze website deelt te beschermen. Dit Privacybeleid voorziet in informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt (ongeacht via welk middel u ons bezoekt) en uw rechten op het gebied van privacy.

Dit Privacybeleid omschrijft hoe we de persoonsgegevens die we verzamelen op deze website beschermen en gebruiken. De informatie in dit beleid is erop gericht u te informeren waarom we persoonsgegevens verzamelen, hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en hoe we persoonsgegevens op een veilige wijze opslaan. Lees dit Privacybeleid voordat u gebruik maakt van de website en voordat u persoonsgegevens via de website verstrekt.

 

Wie is Alltech en waarom dit Privacybeleid?


Alltech is in 1980 opgericht door ondernemer en wetenschapper dr. Pearse Lyons en richt zich op het ontwikkelen van oplossingen voor het duurzaam voeden van gewassen, dieren en mensen. Met expertise op het gebied van gistfermentatie, vastestoffermentatie en nutrigenomica, is Alltech een toonaangevend producent en verwerker van gistadditieven, organische sporenelementen, voederingrediënten, premixen en voeder. Het mondiale hoofdkantoor van Alltech, Inc. heeft als vestigingsadres 3031 Catnip Hill Road, Nicholasville, Kentucky 40356, USA, en het Europese hoofdkantoor (Ierland) is All-Technology Limited, gevestigd te Alltech Bioscience Centre, Summerhill Road, Sarney, Dunboyne Co. Meath. De persoonsgegevens die u deelt op deze website worden door Alltech verzameld en opgeslagen. Het kan voorkomen dat Alltech uw persoonsgegevens intern deelt met andere leden van de Alltech Group en met de dienstenaanbieders die Alltech ondersteunen met specifieke diensten voor u.

Alltech Inc (“het Bedrijf”) bestaat uit verschillende juridische entiteiten, die samen onderdeel uitmaken van een grotere bedrijvengroep (“de Alltech Group”). Meer informatie hierover is hier te vinden. Dit Privacybeleid is opgesteld namens de Alltech Group. In dit Privacybeleid betekent “Alltech”, “we/wij”, “ons/onze” het betreffende bedrijf van de Alltech Group dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle websites van Alltech en bedrijven die linken of verwijzen naar dit Privacybeleid.

Kan ik meer aanvullende informatie krijgen over het Privacybeleid van andere Alltech-websites?
Indien u aanvullende informatie wenst over het Privacybeleid van andere Alltech-websites of gelieerde privacyverklaringen, klikt u op de Privacybeleid-links op de betreffende websites voor het Privacybeleid of de gelieerde verklaringen.

Is Alltech wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verzamelen?
We vragen uw toestemming voordat we persoonsgegevens voor specifieke doeleinden verzamelen. Over het algemeen worden uitsluitend persoonsgegevens verzameld voor website-analyse. We gebruiken geen IP-adressen om individuele gebruikers te identificeren. Wanneer we overeenkomstig wet- of regelgevingen verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen om u een specifieke dienst te verlenen of een specifiek product te leveren, hebben we uw toestemming nodig voordat we deze dienst of dit product kunnen leveren. Wanneer we hieromtrent een overeenkomst met u aangaan, bevat deze overeenkomst tevens informatie over hoe we uw privacy beschermen.

Is de privacy- en gegevensbescherming van Alltech conform de AVG?
Alltech zet zich naar alle redelijkheid in om de gegevens overeenkomstig de wetgeving in de landen waarin we opereren te verwerken, inclusief de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We nemen passende maatregelen om de persoonsgegevens die u aan Alltech verstrekt te beschermen. Persoonsgegevens zijn onder andere gegevens gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of betrokkene.

 

Wat gebeurt er als Alltech de wijze waarop mijn persoonsgegevens worden beschermd verandert?
Indien we wijzigingen aanbrengen in ons beleid om de wijze waarop we uw persoonsgegevens beschermen nog verder te verbeteren, wordt dit beleid herzien en wordt de meeste recente versie op deze website geplaatst. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we u hier per e-mail over informeren. Lees het Privacybeleid wanneer u de website van Alltech bezoekt, om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe de persoonsgegevens die u verstrekt worden gebruikt.

Welke rechten hebben gebruikers van de Alltech-websites?
Gebruikers van de Alltech-websites hebben de volgende rechten: recht op inzage, recht op rectificatie door Alltech, recht op dataportabiliteit en het recht op verwijdering van de gegevens door Alltech op elk moment. Daarnaast hebben gebruikers het recht, en de mogelijkheid, om op elk moment wijzigingen aan te brengen in aanmeldingen op diensten van Alltech.

Gebruikers van Alltech-websites hebben het recht op:

Inzage in de persoonsgegevens die Alltech van u in bezit heeft.

Rectificatie en aanvulling van de persoonsgegevens die Alltech van u bezit heeft. U kunt een aanvraag indienen bij Alltech om niet complete of onjuiste gegevens die Alltech van u in bezit heeft te laten wijzigen.

Vergetelheid van de persoonsgegevens die Alltech van u bezit heeft. U kunt een aanvraag indienen bij Alltech om uw gegevens te laten wissen of verwijderen, wanneer Alltech geen goede reden heeft om deze te blijven verwerken. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat we vanwege specifieke wettelijke redenen, waarvan we u indien hiervan sprake is op de hoogte zullen stellen, niet altijd gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoek.

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij (of een derde partij) een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking en u door uw persoonlijke situatie bezwaar wilt maken tegen de verwerking op basis van deze grondslag, omdat u van mening bent dat de verwerking afbreuk doet aan uw grondrechten en fundamentele vrijheden.

Dataportabiliteit (uw persoonsgegevens laten overdragen naar een derde partij).

Intrekking van uw toestemming op elk moment, wanneer we uw gegevens verwerken op basis van door u gegeven toestemming. Het is echter niet mogelijk om uw toestemming met terugwerkende kracht in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, kan het zijn dat we u bepaalde producten of diensten niet langer kunnen leveren. We informeren u hier tevens over op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Hoe worden mijn persoonsgegevens verzameld?
Voor het verzamelen van gegevens maken we gebruik van verschillende methoden, waaronder:

Directe interactie. U kunt ons uw [Naam en Contactgegevens] verstrekken door het invullen van formulieren of door contact met ons via de post, telefoon, e-mail of op een andere wijze. Dit betreft onder andere persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • informatie aanvraagt over onze producten of diensten;
 • een account aanmaakt op onze website;
 • u aanmeldt voor onze diensten of publicaties;
 • marketingmateriaal aanvraagt;
 • meedoet met een wedstrijd, actie of enquête; of
 • ons feedback geeft of contact met ons opneemt.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u onze website bezoekt, worden automatisch technische gegevens over u apparatuur, browseracties en surfgedrag verzameld. Deze gegevens worden verzameld door het gebruik van cookies, waarover u meer informatie vindt in ons Cookiebeleid.

Voor welke doeleinden worden mijn gegevens verzameld?

Door middel van de persoonsgegevens die u met ons deelt kunnen we uw vragen beantwoorden en marketingpublicaties en e-nieuwsbrieven waar u zich voor aanmeldt verzenden. Daarnaast kunnen we door middel van uw persoonsgegevens contact met u opnemen betreffende de toestemming die u ons geeft wanneer uw persoonsgegevens worden verzameld. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Alltech gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden die consistent zijn met en gerelateerd zijn aan de oorspronkelijke reden van het verzamelen van uw persoonsgegevens. Indien u meer informatie wenst over op welke wijze onze verwerking gerelateerd is aan de oorspronkelijke reden van het verzamelen van uw persoonsgegevens, kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Indien we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, stellen we u hiervan op de hoogte en vragen we uw aanvullende toestemming of leggen we u uit waarom we wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens in de specifieke situatie te gebruiken.

Opgemerkt dient te worden dat het voor kan komen dat we uw persoonsgegevens zonder voorafgaande kennisgeving of uw goedkeuring kunnen gebruiken in overeenstemming met bovengenoemde regels, wanneer dit wettelijk gezien vereist of verplicht is.

Een aantal voorbeelden van persoonsgegevens die we verzamelen worden als volgt gecategoriseerd:

 • Identiteitsgegevens waaronder [voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identifier en titel].
 • Contactgegevens waaronder [factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers].
 • Transactiegegevens waaronder [informatie over betalingen aan en van u en andere informatie over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht].
 • Technische gegevens waaronder [uw IP-adres, inloggegevens, browsertype en versie, tijdzone-instellingen en locatie, browserplug-ins en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om deze website te bezoeken].
 • Profielgegevens waaronder [uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die u hebt gedaan, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes].
 • Gebruiksgegevens waaronder [informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt].
 • Marketing- en communicatiegegevens waaronder [uw voorkeuren betreffende het ontvangen van marketingpublicaties van ons en onze derde partijen en uw voorkeuren betreffende de communicatie met ons].

We verzamelen geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over u (dit betreft onder andere informatie over uw ras of etnische afkomst, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksueel gedrag, seksuele gerichtheid, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsstatus, genetische gegevens of biometrische gegevens). We verzamelen geen gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

 

Kan ik deze website bezoeken zonder dat ik persoonsgegevens hoef te delen?

Veel pagina's van onze website kunnen worden bezocht zonder dat er persoonsgegevens hoeven worden gedeeld. Wanneer u op de website wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te delen en u bijvoorbeeld uw e-mailadres of adres verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij u persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig dit Privacybeleid en onze Privacyverklaringen, die te vinden zijn op de formulieren die u gebruikt om uw persoonsgegevens te vertrekken. Op welke locatie verwerkt Alltech persoonsgegevens?
Alltech is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen. In sommige gevallen maakt Alltech gebruik van een gegevensverwerkingsdienst (verwerker) voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer Alltech gebruik maakt van gegevensverwerkingsdiensten, is de verwerker contractueel verplicht om redelijke maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen. De verwerker verwerkt de gegevens uitsluitend overeenkomstig de instructies van Alltech en in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de Europese Unie. Het kan voorkomen dat uw gegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen, namelijk in de Verenigde Staten. Verwerkers die in opdracht van Alltech werken zijn ongeacht hun locatie contractueel verplicht om de gegevens overeenkomstig de wet- en regelgeving van de Europese Unie te beschermen.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Alltech bewaart de persoonsgegevens die u verstrekt om uw vragen te beantwoorden en marketingpublicaties en e-nieuwsbrieven waar u zich voor aanmeldt naar u te verzenden. Indien u zich voor deze dienst(en) afmeldt, bewaart Alltech de persoonsgegevens gedurende één jaar voor het opstellen van statistieken en voor het verwerken van uw opmerkingen en vragen. Dit is onze standaard bewaartermijn, tenzij u aangeeft dat u niet wilt dat Alltech uw gegevens gedurende deze periode bewaart. Op uw verzoek zal Alltech uw gegevens verwijderen. Het kan ook voorkomen dat Alltech verplicht is om persoonsgegevens met gerechtelijke autoriteiten te delen, maar dit gebeurt uitsluitend wanneer dit wettelijk vereist is.

Wat moet ik doen als ik geen marketingpublicaties van Alltech meer wil ontvangen?
U kunt zich op elk moment afmelden voor marketingpublicaties door op ‘Afmelden’ te klikken in de e-mail of door ons een bericht te sturen via privacy@Alltech.com.

Indien u aangeeft niet langer marketingpublicaties van ons te willen ontvangen, zullen we u deze niet meer sturen. We verwerken nog wel uw persoonsgegevens indien deze door ons ontvangen zijn na aankoop van een product/dienst, garantieregistratie, product-/dienstbeoordeling of andere transacties. We bewaren uw persoonsgegevens die we hebben ontvangen in de beschreven situaties, zodat we u kunnen blijven voorzien van diensten in relatie met deze transacties.

Hoe kan ik contact opnemen met het Alltech Data Privacy-team voor vragen of meer informatie over mijn rechten als betrokkene?
U kunt contact opnemen met Alltech indien u inzage wenst in de persoonsgegevens die we van u in ons bezit hebben of indien u uw persoonsgegevens wilt laten rectificeren of verwijderen. Daarnaast kunt u bij het Alltech Data Privacy-team terecht om een klacht in te dienen betreffende of voor andere vragen over uw gegevens. Neem hiervoor contact op via privacy@alltech.com.

Verklaring Cookiebeleid (separaat) -
Verschijnt als pop-up bij het bezoek aan de website

Wat zijn cookies en hoe worden deze gebruikt op deze website?

Wanneer u onze website bezoekt, registreert onze server automatisch bepaalde informatie over uw bezoek, zoals uw IP-adres, browsertype en versie, tijdzone, volledige Uniform Resource Locators (URL's), het klikgedrag naar, op en van onze website, responstijden van pagina's, hoe lang u bepaalde pagina's bezoekt, interactie op de pagina (zoals scrol-, klik- en muisgedrag) en het tijdstip en de duur van uw bezoek.  

Cookies en traceertechnologie worden gebruikt voor het verzamelen van informatie zoals het browsertype en besturingssysteem, het traceren van het aantal bezoekers op de website en om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Met behulp van cookies kan de website tevens worden gepersonaliseerd voor de gebruikers. Via cookies en andere traceertechnologie kunnen geen persoonsgegevens worden verzameld, maar het kan wel voorkomen dat cookies gekoppeld zijn aan persoonlijk identificeerbare informatie die eerder is verstrekt. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, klikt u HIER.

Contact

Loading...