Skip to main content

Christian Royen, Thimister-Clermont (B) - gebruikerservaring Alltech (NL ondertiteld)

De gebroeders Royen bezitten een melkveebedrijf en een varkensbedrijf in Thimister-Clermont in België (nabij Luik). Christian Royen is de melkveehouder van de gebroeders Royen.
De melkveestapel bestaat uit 65 rood- en zwartbonte Holstein koeien en bereikt een productieniveau van 9.600 liter per koe per lactatie met goede gehalten (4,0% vet en 3,5% eiwit).

Royen bezit 40 ha grasland voor kuilgras. Het rantsoen bestaat naast kuilgras ook uit aangekocht maïskuilvoer in de zomer of maïsmeel in de winter. De vruchtbaarheid van de koeien wordt zeer goed beheerd op het bedrijf resulterend in een korte tussenkalftijd van minder dan 400 dagen. Het doel is om maximaal 1,7 rietjes sperma per dracht te gebruiken.

Christian streeft niet naar het vergroten van zijn veestapel. Door dit aantal melkkoeien te houden heeft hij de mogelijkheid om zijn dieren goed te observeren en hen daardoor beter vrij kan houden van gezondheidsproblemen. Christian concentreert zich op de winstgevendheid en efficiëntie van zijn bedrijf en bedrijfsvoering.

Er zijn goede resultaten geboekt in het verlagen van het celgetal in de melk en het aantal koeien met mastitis op het melkveebedrijf, dankzij een betere beheersing van de leefomgeving van de veestapel en het gebruik van beter opneembare organische mineralen.

De kosten van de dierenarts zijn gedaald. De melkproductie en -gehalten van de melkkoeien zijn toegenomen! De voerefficiëntie (beoordeeld met behulp van mestzeven) is ook verbeterd.
Goede voeding, verbeterde gezondheid en dito management van de koeien zijn de sleutel voor een winstgevendere melkveestapel!

Loading...