Skip to main content

SOIL-SET® AID

Alltechova rješenja za zdravo tlo pomažu biljkama uspostaviti snažno uporište. S dobro izbalansiranim hranjivima i biodiskrecijskom tehnologijom, SOIL-SET AID aktivira mikrofloru tla kako bi se potakao rast i razvoj zdravijeg korijenja.

  • Poboljšava dostupnost minerala potrebnih za ishranu biljaka
  • Doprinosi zdravom agrobiomu tla
  • Odobren je za organsku proizvodnju usjeva prema EC 834/2007

TYPESET

SOIL-SET® AID, Soil-Set® Aid

Loading...