Skip to main content

LIQUI-PLEX™ Mn

Tehnologija kompleksnih aminokiselina formulirana s ciljem da se brzo nadoknadi nedostatak mangana (Mn) do kojeg može doći u osiromašenim tlima.

  • Biodostupan mangan može povećati prinose, posebno kod usjeva koji traže puno mangana, poput soje i pšenice.
  • Nedostatak mangana često je rezultat stresa izazvanog herbicidima.

TYPESET

LIQUI-PLEX® Mn, Liqui-Plex® Mn

Loading...