Skip to main content

LIQUI-PLEX Zn

LIQUI-PLEX ZN je tehnologija kompleksnih aminokiselina formulirana s ciljem da se brzo nadoknadi nedostatak cinka (Zn) do kojeg može doći u osiromašenim tlima.

  • Biodostupan cink nužan je za potporu određenim sustavima metaboličkih enzima, posebice u fazi ranog rasta. Također je važan za razvoj korijenja, kao i voća i sjemena.

LIQUI-PLEX® Zn, Liqui-Plex® Zn

Loading...