Skip to main content

Toplinski stres i krmiva

Porastom temperatura krave počinju osjećati posljedice toplinskog stresa. Ovaj problem se javlja na mliječne farmama diljem svijeta, čak i u onim dijelovima s umjerenom klimom. Ako se toplinski stres ne kontrolira, drastično će utjecati na performanse vašeg stada i profitabilnost proizvodnje.

Da bi to spriječili, sastavili smo blogove koji pokrivaju pet glavnih područja rizika od toplinskog stresa na svim mliječnim farmama:

1. Krmiva 

2. Telad

3. Junice

4. Krave u laktaciji

5. Krave u prijelaznom razdoblju

Prilikom uspostavljanja učinkovite strategije upravljanja toplinskim stresom, ključno je da proizvođači razmotre svaki dio proizvodnog procesa koji može utjecati na toplinski stres.  Nije dovoljno samo promatrati životinje, već obratiti pažnju i na hranu. Visoke temperature mogu promijeniti kvalitetu hrane i smanjiti njenu učinkovitost čineći je štetnom za životinju. Stoga je pravilna žetva, skladištenje i upravljanje silažom imperativ.

Na koje znakove treba obratiti pažnju i što napraviti kako bi se životinjama osigurala najkvalitetnija hrana tijekom toplinskog stresa?

Znakovi toplinskog stresa

Kad se radi o procjeni utjecaja toplinskog stresa na kvalitetu hrane, moramo pratiti biljke i stanje u silosu.

Zbog izloženosti toplini i suši, biljke povećavaju lignifikaciju kako bi brže proizveli sjemensku glavu. Ovaj proces smanjuje probavljivost biljke i, prema tome, energiju koju životinja može uzeti iz nje.

Indikatori za utvrđivanje toplinskog stresa u biljkama:

 • Brže vrijeme uvenuća, što dovodi do većeg postotka ST.
 • Vidljiva plijesan i gljivice, što može dovesti do većeg rizika od stvaranja mikotoksina na polju i aerobnog kvarenja.

Dok žetva u odgovarajuće vrijeme može pomoći u izbjegavanju ovih problema, toplinski stres i dalje može utjecati na silažu. Čak i u različitim fazama procesa žetve i proizvodnje silaže, biljni materijali su izloženi temperaturama koje mogu uzrokovati oštećenja.

Kao i na polju, više temperature u silaži dovode do većeg udjela suhe tvari i više vlakana, što uzrokuje sljedeće probleme:

 • Zaostajanje više kisika u silažnoj masi:
 • Slaba zbijenost
 • Loša fermentacija
 • Brža biljna i mikrobna proteoliza
 • Veće oštećenje proteina.
 • Povećan rasta gljivica, što dovodi do aerobnog kvarenja i rizika od mikotoksina.
 • Veći rizik od karamelizacije (Maillardova reakcija), smanjenje kvalitete i energije silaže.
 • Povećane razine pepela

Znakovi na koje treba paziti:

 • Maloduri (aroma karamele/duhana/octa).
 • Tamnjenje silaže i mrlje na lišću.
 • Vidljiva plijesan.
 • Smanjena ješnost.

Žetva i skladištenje

Mnogo je koraka koji se mogu poduzeti za optimalan rast i prinos tijekom toplinskog stresa. Ipak, najvažnije je odrediti optimalno vrijeme žetve. Da bi se odredilo pravo vrijeme žetve mora se:

 • Pratiti usjev i obaviti žetvu kada se počinju pojavljivati ​​znakovi ugibanja.
 • Rano pokositi travu/žitarice, prije nego stabljika postanje vidljiva, da bi dobili optimalan postotak ST.
 • Dobro i brzo zbijati silažu kako bi izbjegli daljnje zagrijavanje i kvarenje.
 • Ne prekrivati silažu tijekom noći.
 • Osigurati brzo izuzimanje s vanjske strane silaže.

Drugi čimbenik koje treba uzeti u obzir je osiguranje hranjivih tvari, jer zdravo tlo poboljšava toleranciju na sušu, te upotreba homofermentativnih inokulanata ili kemijskih dodataka u silaži. To će pomoći u rješavanju problema aerobnog kvarenja. Međutim, ne preporučava se korištenje L. buchneri ili drugih heterofermentativnih bakterijskih inokulanata mliječne kiseline.

Hranidba i nutritivna rješenja

Uz upravljanje žetvom i skladištenjem, postoji još nekoliko koraka za maksimalno iskorištenje silaže i izbjegavanja problema s toplinskim stresom. Neki od njih su:

 • Hraniti ujutro i navečer, kada su temperature niže.
 • Prigurivanje hrane, 8–10 puta dnevno i osiguranje redovitog pristupa.
 • Uklanjati zaostalu hranu svaki dan, jer se smanjuje rizik da krave jedu pljesnivu hranu.

Alltech nudi niz rješenja za probleme koji se javljaju u hrani zbog viših temperatura. Mycosorb® se može dodati u hranu kao vezač mikotoksina, smanjujući apsorpciju mikotoksina i rizike povezane sa štetnim učincima mikotoksina na zdravlje životinja. Mold-Zap® je mješavina kiselina među kojima prevladava puferirana propionska kiselina i inhibira razvoj plijesni i kvasca. Idealan je proizvod za primjenu tijekom rizika od zagrijavanja TMR obroka.

Radi lakšeg pristupa informacijama s ovog bloga napravili smo sažetak koji možete preuzeti ovdje: 

Odgovarajuća strategija toplinskog stresa ključna je za uspješno nadvladavanje ovog problema. Postoje više rizičnih područja na farmama na koje treba obratiti pažnju, a krmiva su samo jedno od njih.

Kako bi vam pomogli da učinkoviti upravljate toplinskim stresom, Alltech nudi paket korisnih materijala, uključujući niz videozapisa sa savjetima stručnjaka. Za više informacija otvorite ovdje.

Loading...