Skip to main content

Optimalna hranidba mliječnih krava

Sposobnost krave da ostane zdrava ovisi o mnogim čimbenicima, ne samo o imunosnom sustavu.

Dobro funkcioniranje imunosnog sustava ključno je za performanse i dobrobit mliječnih krava – a hrana igra ključnu ulogu u održavanju snažnog imunosnog sustava. Imunosni sustav je biološki obrambeni mehanizam sastavljen od različitih tkiva, stanica i spojeva koji ima za cilj spriječiti bolesti i narušavanje zdravlja zbog infekcija. Ključ je u tome da imunosni sustav može prepoznati razliku između organizama koji uzrokuju bolesti i normalnog tkiva krave.

Prvi dio imunosnog sustava je fizički, a čini ga koža. Posjekotine ili ogrebotine na koži mogu omogućiti ulazak patogena u tijelo, te se dolazi do obranu rane ili upale. Nakon početne, upalne faze, događa se sljedeći specifičan proces. Dolazi do proizvodnje antitijela, što je osnova cijepljenja. Ovaj sustav ima „memoriju“ pri čemu memorijske stanice iz prethodne infekcije ostaju zapamćene. Ako se isti patogen susretne po drugi put, odgovor je brži i jači. Neuspjeh bilo koje faze obrane čini životinju podložnijom većem riziku od infekcije i/ili bolesti.

Hranidba i imunološka funkcija

Brojni čimbenici utječu na imunološku funkciju, uključujući genetiku, hormone, oksidativni stres i hranidbu. Međutim, jedan od najutjecajnijih čimbenika u pogledu imunološke funkcije je hranidba, a istraživanja pokazuju negativan učinak pothranjenosti na imunološku funkciju kod sisavaca.

Tranzicijsko razdoblje predstavlja najveći rizik za imunološku funkciju zbog velike količine fiziološkog stresa kod krava. Tijekom pripreme za teljenje krave mogu doživjeti supresiju imunološke funkcije (Sordillo i sur., 2009). I nedostaci i viškovi različitih hranjivih tvari mogu rezultirati narušenom imunološkom funkcijom, pa se mora obratiti pozornost na hranidbu krava u tranzicijskom razdoblju.

Smanjenje negativne energetske ravnoteže (NEB) nakon teljenja važan je cilj svakog plana hranidbe. Životinje s negativnom energetskom ravnotežom imaju tendenciju ka povišenim razinama spojeva povezanih s povećanjem upalnih stanja (Sodillio i sur., 2009). Mobilizacija tjelesne masti kako bi se osigurala dodatna energija ima štetne učinke na metabolizam, kao i na imunosni sustav (Ingvartsen i Moyes, 2012).

Smanjenje negativne energetske ravnoteže zahtijeva zdrav i učinkovit burag, što se može potaknuti uravnoteženim obrocima pripremljenim od kvalitetnih sastojaka. Kako telad raste, unos suhe tvari (DMI) se smanjuje, što znači da su potrebne prilagodbe u udjelu hranjivih tvari u obroku. Masnoća se često koristi za povećanje energije u obroku, no to ne smije narušiti ravnoteže obroka. Pri formuliranju obroka treba uzeti u obzir odgovarajuće ugljikohidrate topljive u hrani, kao i izbjegavanje prekomjerne količine bjelančevina. Međutim, kravi bi i dalje trebalo osigurati optimalne razine krme kako bi se rizik od probavnih smetnji sveo na najmanju moguću mjeru. Utvrđeno je da dodaci krmnim smjesama, kao što je npr. živi kvasac, poboljšavaju funkciju buraga (Desnoyers i sur., 2009).

Uključivanje živih kvasaca, kao što je Yea-Sacc® (Alltech Inc.), može brzo potaknuti stvaranje anaerobnog okruženja, jer oni pomažu dobrim mikrobima koji probavljaju vlakna da se razmnože i učinkovito koloniziraju čestice hrane, što rezultira nižim koncentracijama laktata u buragu i višom ukupnom pH vrijednošću. Yea-Sacc je Alltechov soj živog kvasca Saccharomyces cerevisiae, koji potiče upravo takvu specifičnu aktivnost u buragu, a njegove prednosti dokazane su u više istarživanja (Tablica 1).

Tablica 1 - Učinak dodavanja živog kvasca (Yea-Sacc®, Alltech Inc.) na prinos i sastav mlijeka u Holstein mliječnih krava (prilagođeno iz Tristant i Moran, 2015).

Kontrola

Yea-Sacc®

SD

P vrijednost

 

Proizvodnja mlijeka (kg/d)

35,9a

36,7b

0,25

0,003

ECM (4% mast, 3,4% SP) (kg/dan)

34,3a

35,7b

0,35

<0,0001

Mast (g/kg)

39,8b

38,7a

0,3

0,0002

Protein (g/kg)

32,5a

32,8b

0,1

0,009

Broj somatksih stanica(1,000/ml)

1,95b

1,79a

0,3

<0,0001

Laktoza (g/kg)

49,8a

50,6b

0,09

<0,0001

Urea (mg/l)

0,248b

0,239a

0,003

0,004

Kvasac metabolizira višak kisika koji ulazi u burag preko hrane i time pomaže u održavanju anaerobne okoline u buragu.

Također, stimulacijom bakterija koje koriste laktat smanjuje se nakupljanje kiseline  i sprečava značajno smanjenje pH vrijednosti u buragu, što je štetno za osjetljive celulolitičke bakterije. Celulolitičke bakterije se zatim brzo razvijaju i stvaraju hlapljive masne kiseline (VFA), koje se naknadno apsorbiraju kroz stijenku. Time se postiže učinkovitija i potpunija probava obroka, posebno vlakana, što dovodi do poboljšane učinkovitosti hrane (Slika 1.).

Slika 1 - Učinak dodavanja živog kvasca (Yea-Sacc, Alltech Inc.) na učinkovitost hrane u Holstein mliječnih krava (prilagođeno iz Steingass i sur., 2007).

Različiti sojevi kvasaca stvaraju i vrlo različite spektre stimulativnih spojeva ili metabolita (Kondo i sur., 2014), a to pridonosi i različitim odgovorima na pojedine sojeve.

Poticanje celulolitičkih bakterija rezultira pomakom u proizvodnji hlapljivih masnih kiselina prema acetatu, a to potiče proizvodnju mliječne masti. Osim što uklanja kisik, Yea-Sacc proizvodi male peptide i ko-faktore koji potiču rast bakterija. Postoji mnogo varijacija u rasponu stimulativnih spojeva ili metabolita koje stvaraju različiti sojevi kvasca (Kondo i sur., 2014), a to pridonosi različitim odgovorima na pojedine sojeve.

Ovaj ukupni stimulativni učinak potiče iskorištavanje i probavljanje hranjivih tvari, potiče veći unos, koji je često vidljiv nakon uključivanja kvasca u hranu.

Optimizacija statusa selena

Oksidativni stres također ima negativan utjecaj na imunološku funkciju. Poznato je da je selen (Se) ključni antioksidans koji djeluje zajedno s vitaminom E i ima značajan utjecaj na oksidativni stres. Enzimi koji sadrže selen, kao što su glutation peroksidaza, uklanjaju spojeve koji potiču oksidativni stres, a također imaju učinak na očuvanje vitamina E. Poznato je da se razine enzima koji sadrže selen smanjuju tijekom vrlo kasnog razdoblja zasušivanja, ali se ponovno brzo povećavaju tijekom rane laktacije. Nedostatan unos selena narušava funkciju imunosnog sustava, kao što je smanjena proizvodnja antitijela. Odgovarajuće količine selena imaju pozitivan utjecaj na sposobnost životinje da se odupre infekciji, kao i na plodnost.

Postizanje optimalne razine selena u krava ključno je za potporu imunološkoj funkciji, a to se odnosi i na količinu i na oblik selena koji se koristi. Dobro je poznato da organski oblici minerala općenito imaju veću bioraspoloživost i zadržavanje u tijelu u usporedbi s anorganskim mineralima. Ovo zadržavanje u tjelesnim tkivima omogućuje životinji da stvori rezerve minerala koje može koristiti za vrijeme povećanog fiziološkog stresa (npr. tijekom razdoblja tranzicije). Kako se selen ne može kelirati, kvasac obogaćen selenom, kao što je Sel-Plex®, često se koristi za opskrbu selena u organskom obliku.

https://www.dairyglobal.net/PageFiles/2518/inzetten/004_236_IMG_alltechinzet.jpgSelen smanjuje utjecaj toplinskog stresa
Kako temperature rastu, upravljanje toplinskim stresom kod svih mliječnih krava od ključne je važnosti.

Pozitivni učinci zabilježeni su kod korištenja i drugih minerala u organskom obliku, kao što su cink i bakar. Nedostatak cinka može značajno povećati osjetljivost na infekcije. Međutim, višak cinka može i narušiti imunološku funkciju. Cink je također ključan za održavanje integriteta, normalne funkcije i razvoja primarne barijere, kože i stanica uključenih u upalni odgovor. Slično tome, bakar utječe na drugi, specifičniji odgovor imunosnog sustava. Stoga životinje koje pate od nedostatka bakra često pokazuju imunosupresiju.

Imunološka funkcija ključna je za performanse mliječnih krava, a životinje u tranzicijskom razdoblju u najvećem su riziku od narušene imunološke funkcije. Hrana igra ključnu ulogu u zdravlju mliječnih krava, posebice zbog izravnih učinaka na imunosni sustav. U obroke treba uključiti optimalne razine minerala kako bi se poboljšao imunitet i unaprijedila funkcija buraga.

Potpuni popis referenci dostupan je na zahtjev

Helen%20Warrenjpg

Dr. Helen Warren

Europski tehnički direktor za preživače u Alltechu

Loading...