Skip to main content

6 načina kako povećati zalihe proteina i smanjiti troškove hrane

Niži troškovi stočne hrane i bolja učinkovitost

Odgovarajućom formulacijom obroka postižu se niži troškovi stočne hrane te bolja učinkovitost

Prošla godina je bila izuzetno nepredvidiva, a kao što smo vidjeli u nekoliko proteklih tjedana, čini se da ni 2021. neće biti drukčija. Iako se tržište žitarica konsolidiralo na kraja prošle godine, zbog slabe dostupnosti cijene i dalje vrtoglavo rastu. Analizom makro-okruženja vidimo da se to dešava pod utjecajem slabljenja američkog dolara i Kine koja povećava uvoz soje. Postavlja se pitanje kako ublažiti financijski rizik, voditi računa o ekološkoj održivosti te postići optimalne performanse životinja?

Proteini u hranidbi životinja

Kako bi ostvarivali profit, proizvođači mlijeka i mesa moraju preispitati način na koji upravljaju hranidbom i koriste hranjivih tvari. Korištenjem kvalitetne krme, očuvanjem zdravlja buraga i prilagođenom formulacijom obroka, proizvođači mogu učinkovitije poslovati, što može dovesti do ušteda.

Kvaliteta krme

Obzirom da cijena kukuruza i soje stalno raste, proizvođači bi trebali iskoristiti jeftiniju hranu s visokim udjelom vlakana, osobito krmu. Krma je najvarijabilniji sastojak hrane, zauzima najveći dio obroka i predstavlja glavni sastojak sporo probavljivog dijela hrane kod preživača. Zbog toga mora biti kvalitetno napravljena. Korištenje visokokvalitetne krme poboljšat će zdravlje buraga i produktivnost, a može utjecati i na učinkovitost hrane kod mliječnih i mesnih goveda jer održava povoljnu okolinu u buragu.

Održavanje dobrog stanja buraga

Postoji nekoliko načina povećanja učinkovitosti hrane kod preživača. Jedan od najvažnijih načina je iskorištenje punog potencijala buraga podržavanjem aktivnosti i rasta mikroflore buraga. Tada se hranjive tvari najbolje iskoriste. Hranjive tvari moraju biti dobro uravnotežene u smislu fermentabilne energije i opskrbe proteinima. Hranidba fermentabilnim proteinima mora biti posebno prilagođena kako bi se povećala aktivnost i rast mikroba u buragu, jer različite populacije mikroba imaju različite zahtjeve u načinu opskrbe dušikom.

Izgubljena energija je izgubljen profit

Godinama su nutricionisti davali prevelike količine sirovih proteina kako bi zadovoljili potrebe za aminokiselinama i postigli veću mliječnost krava ili veći dnevni prirast. Osim većih ulaznih troškova, to rezultira i lošom učinkovitošću dušika, a zatim i većim izlučivanjem dušika, što je štetno i za okoliš i za profit. Loše iskorištenje dušika štetno je i za mliječne krave jer se prekomjerni dušik prvo pretvara u amonijak, a zatim u ureu – koja se djelomično reciklira, ali se velika većina izlučuje. U konačnici, dolazi do gubitka energije koja je mogla biti utrošena u proizvodnji i održavanju bioloških funkcija životinje. Energija potrebna za izlučivanje viška dušika kod mliječnih krava iznosi do 2 kg mlijeka i može dovesti do:

 • pogoršanja tjelesnog stanja
 • povećane razine uree u krvi i mlijeku
 • slabljenja reproduktivnih performansi

Manje količine proteina i performanse

Globalnim smanjenjem zaliha proteina javlja se i mogućnost nestašice tijekom godine te proizvođači moraju razmišljati kako rasporediti svoje trenutne zalihe. Međutim, je li moguće hraniti životinje s manje proteina, a zadržati performanse? Mogućnost povećanja učinkovitosti dušika pomoću Optigena®, neproteinskog izvora dušika iz Alltecha®, pomiču se granice hranidbe proteinima.

Bakterije u buragu bolje iskorištavaju dušik iz Optigena i pretvaraju ga u dodatnu mikrobnu biomasu – zbog čega se onda ne bi mogla smanjiti ukupna opskrba dušika u hrani? Znanstvenici sa Sveučilišta Penn State (1) istraživali su formulaciju obroka za mliječna goveda i smanjili su opskrbu sirovim proteinima sa 16,5 % na 15,5 %, a povećali količinu krme koja se davala kravama uvođenjem Optigena.

U tom istraživanju Optigen je djelomično zamijenio termički obrađen obrok soje i uljane repice te su dobiveni sljedeći rezultati:

 • bolje učinkovitosti dušika (od 28,8 % u kontrolnoj skupini do 30,8 % u skupini koja je dobila Optigen).
 • povećanja proizvodnje mlijeka u skupini koja je dobila Optigen (41,6 u odnosu na 40,5 kg na dan)

Smanjenjem troškova za hranu od 1,03 kn po kravi dnevno došlo je do povećanja prihoda.

Kada je riječ o obrocima za tovnu junad, nedavna meta-analiza (2) utvrdila je kako djelomična zamjena biljnih proteina Optigenom dovodi do povećanja prirasta i učinkovitosti hrane za tovnu junad. Uključenjem kukuruzne silaže koja pojačava učinke Optigena, dobiven je prosječno veći prirast (za 8 %) i bolja učinkovitost hrane (za 8 %). Simulacijska analiza temeljena na tim prednostima pokazala je da bi dodavanje Optigena kako bi se dobilo 200 kg na 1000 goveda:

 • skratilo vrijeme do klanja za 9 dana
 • smanjilo troškove hrane za 116.000,00 kn
 • podržavalo smanjenje ugljičnog otiska po jedinici tovne junadi za 111 tona ekvivalenta CO2

Navedena istraživanja jasno pokazuju kako inovacije poput Optigena mogu, ne samo omogućiti, nego i uskladiti koristi poput poboljšanja performansi životinja, smanjenje utjecaja na okoliš i povećanje dobiti.

Dosljednost

Postizanje ujednačenosti u svijetu brzih promjena se može činiti nerealno. Međutim, za visokoproduktivna mliječna ili tovna goveda, ujednačenost u načinu hranidbe i upravljanja ključna je za postizanje optimalnih performansi i profitabilnosti. U Alltechu smo identificirali „7 načina na koji Optigen osigurava ujednačenost". Neki od ovih načina koje smo razvili tijekom posljednjih 15 godina, su posebice došli u prvi plan tijekom pandemije – primjerice, važnost osiguravanja čvrstog lanca opskrbe proteinima farmera i proizvođača stočne hrane diljem svijeta unatoč nepovoljnim uvjetima. Tijekom pandemije pojavilo se i pitanje: Hoće li Covid-19 umanjiti pritisak na proizvodnju hrane koja se mora prilagođavati klimatskim promjenama? U nedavnim najavama politika diljem svijeta ponovljena je činjenica da lanci opskrbe hranom ne mogu biti otporni na krize poput trenutne pandemije ako nisu održivi.

Sa snažnim porastom cijena biljnih proteina, globalna pozornost usmjerit će se na uvijek prisutna odstupanja u sadržaju hranjiva od isporuke do isporuke i ovisno o porijeklu sirovine. Optigen pomaže proizvođačima da ne ovise o izvorima proteina čija cijena dosta varira ili koji jednostavno nisu dostupni, a u isto vrijeme osigurava ujednačenost performanse životinja i profitabilnost ukupne proizvodnje.

U kratko, postoje načini za smanjenje troškova hrane i održavanje profitabilnosti u vašoj proizvodnji tijekom trenutačne situacije s proteinima a i nakon nje.

Šest savjeta za proizvodnju:

 1. Povećanje cijena i potražnja za proteinima znače da je potrebno obratiti pozornost na nutritivni sastav trenutnih zaliha biljnih proteina, koji bi mogao varirati od mjesta isporuke do mjesta podrijetla te time ugroziti performanse životinja.
 2. Korištenje jeftinije hrane s visokim udjelom vlakana, osobito krmu, ali ona mora biti visoke kvalitete.
 3. Održavanje optimalnog stanja buraga kako bi se hranjive tvari iz hrane iskoristile na najučinkovitiji način.
 4. Razmotriti uravnotežen obrok s nižim udjelom proteina kako bi rasporedili zalihe proteina, u slučaju nestašice tijekom godine.
 5. Uključenjem Optigena u obroke za mliječna i mesna goveda smanjuje se količina proteina u hrani, a povećava učinkovitost. Djelomična zamjena voluminoznog biljnog proteina s  Optigenom, koncentriranim izvorom dušika, stvara i više prostora u obroku kako bi se moglo dodati više krme proizvedene na vlastitom gospodarstvu.
 6. Provjeriti koliko je krmivo koje koristite ekološki prihvatljivo, jer izvori proteina mogu proizvoditi velike količine ugljika ako ne dolaze iz odgovorne proizvodnje, što u konačnici utječe na dugoročnu održivost proizvodnje.

 

Izvori

 1. Varga et al. (2009). Effects of Optigen® on milk production, N balance and diet cost in high producing cows. Neobjavljeno, Department of Dairy and Animal Science, The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA.
 2. Salami, S.A.; Moran, C.A.; Warren, H.E.; Taylor-Pickard, J. A Meta-Analysis of the Effects of Slow-Release Urea Supplementation on the Performance of Beef Cattle. Animals 2020, 10, 657.
Loading...