Skip to main content
Kuidas leevendada kuumastressi piimakarjas

Kuidas leevendada kuumastressi piimakarjas?

Tihti me ei märka või alahindame õhutemperatuuri tõusu negatiivset mõju piimakarja heaolule ja tootlikkusele. Veistel ilmnevad kuumastressi tunnused palju madalamatel temperatuuridel kui tavapäraselt arvatakse. See aga tähendab, et kuumastress on ohuks farmi tootlikkusele pikema perioodi jooksul ja risk selle mõjudest samuti.

Oleme kaardistanud kolm peamist valdkonda, mille äratundmine aitab välja töötada efektiivse kuumastressi leevendamise strateegia:

magnifying glass icon

Tunnused

farm icon

Pidamistingimused

animal feed bags icon

Söötmine ja söötmise korraldus

Kui efektiivne on sinu farmi kuumastressi leevendamise strateegia?

Võttes arvesse ülaltoodud kuumastressi peamisi valdkondi, mis muudatusi saaksid teha oma farmis kuumastressi leevendamiseks?  

Allpool saate sisestada oma farmi andmed kuumastressi leevendamise strateegia hindamiseks, mis näitab, kui tõhus teie kuumastressi leevendamise strateegia tegelikult on. Samuti anname teile lisateavet teie strateegia täiustamise kohta.

Alltech rep and a farmer in a dairy barn
Loading...