Skip to main content

Yea-Sacc fra Alltech er blevet certificeret af Carbon Trust for at reducere drivhusgasser fra malke- og kødkvæg

Alltech fortsætter sit engagement i at forbedre dyrs sundhed og ydeevne samt at beskytte miljøet gennem videnskabelig nytænkning

 

Carbon Trust har godkendt Alltechs flagskib brand, Yea-Sacc®, for at reducere udslip af metangasser og udskillelse af nitrogen fra kvæg. Yea-Sacc er den eneste gærkultur udviklet til drøvtyggere, der har opnået at blive certificeret af Carbon Trust. Carbon Trust er et globalt firma, der yder uafhængig rådgivning til firmaer, offentlige myndigheder og institutioner omkring nedsættelse af CO2-udledning, og som på basis af materiale fra offentlige undersøgelser og foderforsøg har demonstreret virkningen af Yea-Sacc til drøvtyggere.

Carbon Trusts resultater om Yea-Sacc har vist, at en reducering af udledninger ikke behøver at være på bekostning af en højere ydeevne hos dyrene; Yea-Sacc har forbedret mælkeydelse, mælkefedt og proteinindhold samt kvælstofoptagelse ved hjælp af forbedrede vombakterier.

“Anerkendelsen fra Carbon Trust er endnu en spændende milepæl for Yea-Sacc – det produkt, der satte Alltech på kortet i begyndelsen af 1980’erne”, udtaler Matthew Smith, Alltech vice president.

Hos malke- og slagtekvæg er metan en indikator for spild – ikke kun for dyret, men også når vi taler om gårdens rentabilitet. Ved at forbedre dyrets ydeevne, hjælper man dyret med at holde på den potentielle energi. Dette giver mulighed for en mere bæredygtig produktion samt en højere indtjening for landmanden.

“I mange år, har Alltech arbejdet med landmænd for at hjælpe dem med at fastslå præcis, hvor deres produktion passer ind i udledningsbilledet, og hvordan de kan reducere deres CO2-aftryk,” fortsætter Smith. ”Carbon Trust certificering er en vigtig udvikling for Alltech og for vores kunder, som også går højt op i at reducere landbrugets påvirkning af miljøet.”

Alltech fortsætter med at udbygge sin portefølje af løsninger for at reducere drivhusgasser i landbruget, da dette bidrager til bæredygtighed og næring til verdens planter, dyr og mennesker. Det fortæller vi mere om på Alltech European Technical Summit i Dublin, Irland, 13.–15. marts, 2019, og på ONE: The Alltech Ideas Conference 29.-21. maj, 2019, i Lexington, Kentucky, USA.