Skip to main content

Mykotoksiner

Altid tilstede i gårdmiljøet og en potentiel trussel mod produktiviteten hos selv de bedst drevede husdyrproduktions gårde, gør at mykotoksinkontaminering bør være på alle foderproducenter og landmænds radar.

Alltech har udviklet en global løsning til at hjælpe med at håndtere mykotoksiner gennem en kombination af Mycotoxin Management programmer og teknologier. Effektiv mykotoksin håndtering handler om, at betragte udfordringerne som en helhed, fra gården til foderfabrik og fra risikovurderinger til foderhåndteringen. Alltech Mycotoxin Management program indeholder en række løsninger, der hjælper dig med at begrænse mulige mykotoksin trusler fra markskader eller lagerskader.

Hvad er mykotoksiner? 
Mykotoksiner dannes af skimmelsvampe ude i marken og under lagring. Mykotoksiner forringer køers optimale sundhed og resultater ved at påvirke tarmene, organer og immunforsvaret. Selv ved en lav forekomst af mykotoksiner i foderet, men over længere tid, kan mykotoksiner forårsage alvorlige skader på sundheden og resultaterne i besætningen.
 

Effektiv håndtering af mykotoksiner handler om at betragte udfordringerne som en helhed, fra gården til foderfabrik og fra risikovurderinger til foderhåndteringen. Alltechs Mycotoxin Management program indeholder en række løsninger, der hjælper dig med at begrænse mulige mykotoksin trusler fra markskader eller lagerskader.

 

Hvordan tester man for mykotoksiner? 

Alltech 37+ er et højt avanceret analyseværktøj til identifikation af mykotoksiner. ved at forstå en opformering af mykotoksin i detaljer, er det muligt at vurdere risikoen i den enkelte råvare eller det færdige foder. Derefter kan man agere ud fra den aktuelle situration. 
Læs mere om Alltech 37+ 

 

 

Hvordan bekæmper man mykotoksiner?

MYCOSORB A+ 
MYCOSORB A+ reducerer optagelsen af mykotoksiner, uden at binde vitaminer og mikromineraler, og mindsker dermed de skadelige virkninger af mykotoksiner i det enkelte dyr.
 

MTB OP
MTB OP er et naturligt produkt hvor cellevæggen på gær binder de skadelige mykotoksiner, ligesom Mycosorb A+, så binder MTB OP ikke vitaminer og mineraler. MTB OP er godkendt til brug i økologiske besætninger.
 

Resultatet af høsten fra 2019

For mere information om vores program og produkter, besøg www.knowmycotoxins.com eller vælg en dyre gruppe ved at klikkede på et af billederne nedenfor

KVÆG_0.jpg SVIN.jpg KYLLINGER_2.jpg         

 

De nye mykotoksiner - Emerging mycotoxins 
Den mindre kendte og nyeste form for mykotoksiner er ”emerging mycotoxins”. 
Emerging mycotoxins er nyere typer af mykotoksiner, der hverken rutinemæssigt analyseres eller lovmæssigt reguleres. Mykotoksiner, der falder inden for denne kategori, inkluderer enniatiner, beauvericin og moniliformin. Oplysninger om deres forekomst og toksicitet er begrænset, selvom disse mykotokiner har fået større opmærksomhed i de senere år.