Skip to main content

MOLD-ZAP®

Har du svært ved at styre varmeudviklingen i fuldfoderet?

Med Mold-Zap® tørsyre kan du gøre foderet frisk og indbydende på en nem og sikker måde.

Kraftig svampehæmmer i tørform til brug i dyrefoder og lagret korn.

Den unikke blanding af syre i Mold-zap består overvejende af pulveriseret probionsyre - den bedste enkeltstående svampehæmmer der er til rådighed på markedet.

Mold-zap er designet til at hæmme væksten af svampe for at:

  • Reducere varme- og svampeudviklingen i TMR og lagret foder
  • Gøre foderet velsmagende med citrussmag
  • Forbedre foderoptagelsen
  • Reducere foderspild
  • Medvirke til at reducere tab af næringsstoffer

Normaldosering fra 1000 g pr. tons foder.
Opblandes i foderrationen. Dosering kan afvige afhængig af tørstofprocenten og svampeangreb i grovfoderet.

Læs om Lars Kirkebæks erfaring med Mold-Zap her