Skip to main content

Jord

Nyt liv i jordbunden

Mange forskellige faktorer påvirker planteavlen, men en sund mikroflora i jorden er grundlæggende for at den enkelte plante kan opnå sit fulde genetiske potentiale. Alltechs løsninger til jordbrug – er et resultatet af avanceret forskning i specifikke metaboliske bakterier og enzymforbindelser – hjælper planterne til at etablere et stærkt fodfæste. Det globale sortiment omfatter jordaktivatorer, mikrobielle inokulanter og gødning. Jordsundhed er afgørende for plantesundheden og disse forskningsmæssige teknologier fremmer udviklingen af gavnlige jordmikrober, der assisterer i nedbrydelsen af planterester, øger tilgængeligheden af næringsstoffer, samt øger væksten af rødder.

En sund mikroflora

En tilstrækkelig mængde forberedelse er nødvendig for at forskellen mellem en plantes genetiske potentiale og dens faktiske ydelse mindskes. Efterhånden som planter vokser, fjernes næringsstoffer fra jorden, og derfor er det vigtigt at forstå jorden og pleje den for at understøtte plantevæksten. For at sikre at jorden genoprettes hver sæson, skal der især lægges vægt på fertilitet, pH, struktur (tilth), organisk materiale, dræning, dyrkning metoder, valg af område, evaluering og forberedelse, samt levedygtige mikrofauna- og mikroflorapopulationer.

Bevar fugten og de gavnlige jordbakterier

Ikke alle jord mikroorganismer er skadelige for planteproduktionen. Faktisk fremmer en sund rhizosfære og rodzone planternes vækst. Derfor er det vigtigt at aktivere jordens mikroflora og håndtere jordens mikrober for at øge planternes styrke, samtidig med at jordbundne patogener reduceres. Gavnlige mikroorganismer er nøglen til jordens forbedret frugtbarhed og rodsundhed.