Skip to main content

Foder Effektivitet

Alltechs Feed Efficiency program støtter dine dyr i at opnå optimal sundhed gennem hele deres livscyklus idet vi sætter fokus på ernæringsmæssige problemer såsom fordøjelighed, fleksibilitet ift. foder, foderomkostninger og den overordnede ydelse.

Med foderomkostninger der ofte udgør op til 70% af produktionsomkostningerne, er det vigtigt at sikre, at enhver mundfuld foder fordøjes effektivt.

Alltech Feed Effeciency programmet udnytter teknologier, som arbejder i synergi med dyrets eget fordøjelsessystem, så de kan fordøje endnu flere proteiner, aminosyrer og mineraler.

Ved at støtte dyrets fordøjelsessystem, hjælper vi også med at maksimere optagelsen af næringsstoffer, at opnå en konsistent ydelse og reducere de samlede omkostninger ved foder.