Skip to main content

RDM årsmøde 2019

RDM årsmøde

Du kan møde vores konsulenter, høre om Alltech og hvad vi kan gøre for dig og din besætning.

Der vil være rig mulighed for at høre om vores høstkampagne, 37+ der måler indholdet af mykotoksiner i årets høst. Vores kompetente kvæg konsulenter står som altid klar med gode råd og fif til hvordan man kan optimere fodereffektiviteten. Ligeledes vil der være mulighed for at se og snakke om vores fuldfoderblander KEENAN.
 

Kort om Jens Peter Støjberg

I år skal vi besøge Jens Peter Støjberg, Hjerk, som driver en veldrevet RDM besætning, hvor den sunde og funktionelle RDM ko er i fokus. Jens Peter er meget organisatorisk engageret i lokalområdet samt i RDM’s racebestyrelse og i Landsskuets bestyrelse. 

Jens Peter har bygget ny kostald i 2004 med plads til 180 køer og ny kalvestald i 2015 og nu i 2019 nyt maskin-/råvarehus. Der er et jordtilliggende på 130 ha.

 

Tilmeld dig her