Skip to main content

Alltechs europæiske sommerhøstundersøgelse viser en moderat til høj risiko for mykotoksiner på tværs af Europa

sommerhøst

I 2020 har vejret generelt været uforudsigeligt i de perioder, hvor afgrøderne var i vækst, hvilket har ført til en bred vifte af skimmel og mykotoksiner i de forskellige regioner. Uanset type så påvirker alle mykotoksiner dog dyrets sundhed og ydeevne negativt. Der er indsamlet prøver fra hele Europa som en del af Alltechs europæiske sommerhøstundersøgelse, der er blevet analyseret for mykotoksiner hos vores Alltech 37+® laboratorie i Dunboyne, Irland. Analyserne viser en moderat til høj risiko for mykotoksiner.

Resultatet er baseret på 274 prøver af byg, hvede, majs, majsensilage, græsensilage, alfalfa, hø, græs, ærter, havre, solsikke, triticale og sojabønner. Disse prøver er indsamlet på gårde og hos foderproducenter i følgende 15 lande på tværs af Europa: Rusland, Spanien, Portugal, Danmark, Ungarn, Tyskland, UK, Tjekkiet, Estland, Litauen, Marokko, Grækenland, Hviderusland, Kroatien og Kazakhstan. Resultatet giver et repræsentativt billede af forureningsrisikoen i alle regioner med en samlet moderat til høj risiko. Prøverne har vist et gennemsnit på 4,4 mykotoksiner, hvor 99,6% indeholder mindst et mykotoksin og 96,4% indeholder to eller flere mykotoksiner. Fumonisiner blev fundet i 80,7% af prøver, mens 74,5% af prøverne indeholdt type B-trichtothecener.

En tendens i nyere tid er den stigende vækst af emerging mykotoksiner. Mere end 75% af prøverne indeholdt denne gruppe, der omfatter mykotoksiner såsom beauvericin, moniliformin, phomopsin A, alterariol og enniatin A og B. Zearalenone (ZEN), et mykotoksin, der kan have en betydelig effekt på de fleste dyrs fertilitet, blev fundet i næsten 7% af alle prøverne. Aflatoksin B1 (AfB1), en del af Aspergillus, er et særligt skadeligt mykotoksin, der blev fundet i mindre end 7% af prøverne – en procentdel, der potentielt er lavere end forventet i betragtning af, det har været tørrere end under normale forhold i store dele af Central- og Østeuropa i år.

''Samlet set indikerer de nuværende resultater en moderat til høj risiko for mykotoksiner i hele Europa i år, og producenterne skal forblive opmærksomme på, hvordan risikoen og virkningen vil variere mellem forskellige arter og dyregrupper, hvor avlsdyr og ungdyr er mere modtagelige. Vi ved, at fodring af selv forurenet foder med lavt niveau har vist sig at påvirke dyrs sundhed og ydeevne, så selv i scenarier med lavere risiko bør producenter ikke forsømme behovet for at beskytte mod risikoen for mykotoksiner.''

Testresultaterne fordelt efter region


Nordeuropa: Danmark
Resultatet for denne region viser, at 94% af prøverne indeholder emerging mykotoksiner og 92% indeholder type B-trichothecenes. Den gennemsnitlige koncentration af emerging mykotoksiner var 414.4 ppb. Der blev fundet meldrøjer i 6% af prøverne med en gennemsnitlig koncentration på 695.4 ppb og den højeste koncentration, 2,037 ppb, blev fundet i en bygprøve. AfB1 blev fundet i 2.5% af prøverne, og den højeste koncentration var 3 ppb, det blev fundet i dansk hvede. Den højeste koncentration af DON i Danmark blev fundet i byg med en koncentration på 1,351.8 ppb.

Sydeuropa og Marokko: Portugal, Spanien, Grækenland og Kroatien
Resultaterne for denne region viser at 93,3% af prøverne indeholder fumonisiner, og 80.4% af prøverne indeholder emerging mykotoksiner. Den gennemsnitlige koncentration af fumonisin var 1,195.88 ppb, en koncentration der kan skade grises sundhed og ydeevne. Mere end 86% af prøvene indeholdt fusarsyre, som ofte findes i majs. Fusarsyre har mange interaktioner og synergiske virkninger med andre mykotoksiner som fumonisiner og moniliformin. AfB1 blev påvist i mindre end 6% af prøverne og den maksimale koncentration på 8 ppb blev fundet i en spansk prøve. Den maksimale koncentration af deoxynivalenol (DON) blev fundet i Spanien i majsensilage og koncentrationen var 4,903.3 ppb.

Centraleuropa: Tyskland, Ungarn og Tjekkiet
Resultaterne for denne region viser, at 86,7% af prøverne indeholder fumonisiner og 73,5% type B-trichothecener. Den gennemsnitlige koncentration af type B-trichothecener var 563.5 ppb; en koncentration der kan skade grises sundhed og ydeevne. Mere end 68% af prøverne indeholdt emergin mykotoksiner, en gruppe af mykotoksiner der er blevet mere og mere relevant over de seneste år. AfB1 blev fundet i mindre end 4% af prøverne og den maksimale koncentration på 3.6 ppb blev fundet i en ungarsk prøve. Den maksimale koncentration af DON blev fundet i en majsensilage fra Tjekkiet med en koncentration på 3,921 ppb.

Baltikum og Østeuropa: Estland, Litauen, Rusland, Hviderusland og Kazakhstan
70,9% af prøverne indeholdt type B-trichothecener, fumonisin og emerging mykotoksiner. Den gennemsnitlige koncentration af type B-trichothecenes var 454.9 ppb. Der blev ikke fundet zearalenone i Østeuropa. AfB1 blev fundet i mere end 10% af prøverne, og den højeste koncentration på 27 ppb, blev fundet i græsensilage fra Litauen. Den højeste koncentration af DON blev fundet i en majsensilage fra Litauen med en koncentration på 4,970.5 ppb.

De gennemsnitlige niveauer af identificerede mykotoksiner falder under de EU-anbefalede niveauer for hvert af mykotoksinerne, når de vurderes individuelt. Kun 0,36% af prøverne overskred den EU tilladte koncentration af aflatoksin B1 (20 ppb) i foderingredienser (EU No 574/2011). Men risikoniveauet varierer fra moderat til høj for produktive arter, baseret på Alltechs REQ, når man ser mykotoksiner som en helhed og medregner alle de tilstedeværende mykotoksiner.

  • Svineproducenter skal være opmærksomme på, at risikoniveauet baseret på REQ for søer og pattegrise er højt.
  • Når man taler om mykotoksinrisikoen for fjerkræ, så varierer risikoen. Hos opdræt er risikoen moderat og hos slagtekyllinger er den lav til moderat.
  • Resultaterne for prøver viser en lav til moderat risiko for malkekøer.

Der er en betydelig forskel i niveauerne af mykotoksiner mellem store korntyper (majs) og små (hvede, byg og havre). Det gennemsnitlige antal mykotoksiner i majsprøver er 6,4, mens det i de små kornsorter er 3,6. Denne variation afspejles i den samlede REQ og risikoen ved at fodre disse ingredienser til specifikke arter og dyregrupper. Hos søer og gylter udgør dette års majsprøver en moderat risiko for mykotoksiner: Når de små kornsorter fodres til de samme dyr, anses risikoen for mykotoksiner at være lavere.

Få mere information og resultaterne fra Alltechs europæiske sommerhøstundersøgelse 2020

 

Loading...