Skip to main content

Alltech forpligter sig til FN’s verdensmål

Dr. Mark Lyons, CEO i Alltech, underskrev et brev til FN’s Generalsekretær, hvor Alltech forpligter sig til FN Global Compacts fokus på positive forbedringer indenfor menneskerettigheder, arbejde, miljøet og anti-korruption.

[LEXINGTON, Ky.] Alltech har taget et betydeligt skridt imod sine verdensmål og vision for en Planet of Plenty™. Dr. Mark Lyons, CEO i Alltech, underskrev et brev til FN’s Generalsekretær, hvor Alltech forpligter sig til FN Global Compacts fokus på positive forbedringer indenfor menneskerettigheder, arbejde, miljøet og anti-korruption.

Ligeledes har Alltech forpligtet sig til 9 af FN’s 17 verdensmål (Sustainable Development Goals (SDGs)). I 2015 vedtog alle De Forenede Nationers medlemslande verdensmålene, som er en presserende opfordring til handling fra alle lande. Hver SDG har specifikke, handlingsbare mål, der bidrager til det overordnede mål.

FN Global Compact er verdens største bæredygtighedsinitiativ, der gør det muligt for FN at samarbejde med virksomheder for at opfylde de 17 verdensmål. De virksomheder der tilmelder sig Global Compact bliver bedt om at udvælge de mål, der er på linje med deres kerneforretning og derfor mulige at realisere.

”Ved at anvende nye teknologier, forbedre forretningspraksis og imødekomme innovation, kan landbrugs- og fødevaresektoren støtte op om en Planet of Plenty™,” sagde Dr. Lyons, der var mødt op sammen med Mrs. Deirdre Lyons, medstifter af Alltech, samt kollegaer fra det globale hovedkontor. ” I dag tilslutter vi os det voksende antal organisationer rundt om i verden, der alle er forenet i et passioneret engagement med at opbygge en mere bæredygtig fremtid”

Alltech valgte 9 verdensmål, der alle er på linje med virksomhedens kerneforretning og vision for at skabe en Planet of Plenty™.

Stop sult

Formålet med landbrug er at forsyne folk med mad. Det ultimative mål ville være at kunne eliminere sult og sikre, at alle i verden har adgang til rigelig og nærende mad. Alltechs ernæringsmæssige løsninger til jord, afgrøder og dyrefoder placerer firmaet i begyndelsen af fødekæden, og den globale tilstedeværelse gør, at virksomheden kan samarbejde med andre om at sikre en Planet of Plenty™.

Sundhed og trivsel  

Forskningen, der udføres af Alltech Life Science, anvender virksomhedens erfaringer gennem 40 år inden for dyrefoder og menneskers sundhed. Alltech gør store fremskridt inden for mave/tarmsundhed og hjernesundhed, og der opnås gennembrud inden for alternativer til noget af den dyreste medicin i USA – insulin. Derudover hjælper Alltechs foderteknologier producenter med at reducere brugen af antibiotika, da antimikrobiel resistens bliver et stigende problem. The Lyons Family Foundation, der er stiftet af Alltechs grundlægger, Dr. Pearse Lyons, stiler efter at støtte patientpleje og sikker medicin.

Kvalitetsuddannelse

Uddannelse bør være en topprioritet for enhver virksomhed og ethvert land, men udfordringerne er mange, når det kommer til udvikling; dette omfatter også mangel på ressourcer. Alltech opfordrer alle medarbejdere til at videreuddanne sig gennem karriereudvikling mulighederne og ved at skabe interne træningsprogrammer. Virksomheden har også igangsat uddannelse af børn og unge ved at støtte og designe skolelaboratorier, udbyde stipendier gennem Alltech Young Scientist competition og samarbejde med universiteter for at støtte op om bl.a. bachelor og ph.d.-uddannelser.

 

Ligestilling mellem kønnene

Som global videnskabsbaseret virksomhed er Alltech positioneret til at kunne have en positiv effekt på dette mål i, og på tværs af, de 120 lande, hvor der opereres. Det er vigtigt at fremme mangfoldigheden, hvis man vil forme en bæredygtig fremtid. Igennem partnerskaber såsom Women in Food and Agriculture Summit støtter man ligestillingen og hjælper med at sikre, at unge kan se sig selv i landbruget, og dermed også få en fremtidig karriere i industrien.

 

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Dette mål har til formål at reducere børnearbejde, menneskehandel og lønforskel mellem kønnene. Udvikling af anstændige jobs og økonomisk vækst er væsentlig for virksomheder, samfundet hvori der drives forretning, og bestemt også for hele verden. Alltech er en global virksomhed, der arbejder med en stringent beskæftigelsespraksis og med afdelinger i mere end 120 lande har virksomheden mulighed for at skabe positive ændringer i de områder, hvor den er tilstede.

 

Klimaindsats

Klimaet er et af de verdensmål, der påvirker mennesker, dyr og planter i alle regioner, både til lands og til vands. Flere af Alltechs produkter er blevet certificeret af Carbon Trust for at reducere udslip af drivhusgasser. Virksomheden har planer om at udnytte de industrielle partnerskaber på tværs af landbrug- og fødevaresektoren for yderligere at fremme ernæringsmæssige teknologier og forbedre gårdmanagement for at reducere miljøbelastningen.

 

Livet i havet

Fiskeolie og fiskemel er ofte nøglekomponenter i dyrefoder. Det er med til at øge overfiskning af vores have, og producenter stræber altid efter at finde bæredygtige løsninger. At gå efter alternativt foder, såsom alger eller insekter, har vist sig at hjælpe, men der er stadig meget mere der kan gøres for at forbedre akvakulturens metoder til fødevareproduktion. Alltech kan bl.a. bidrage til dette område gennem Alltech Coppens Aqua Centre i Holland.

 

Livet på land

Dette verdensmål omfatter udfordringer som fx ørkendannelse, jordforringelse, tørke og afskovning. Alltech specialiserer sig i naturlige løsninger, der maksimerer ydelse og udbytte for dyr og afgrøder gennem ernæring, teknologi og forbedret management, hvilket kan have en signifikant betydning.

Partnerskaber for handling

Målet er at sammenbringe teknologi og videnskab, hvilket er centralt i Alltechs grundlæggende princip for innovation. Alltech er enig i, at de ambitiøse mål, der er skitseret af FN, ikke vil være mulige at gennemføre uden at forbinde så mange virksomheder, organisationer og enkeltpersoner som muligt i en samlet handling. Alltechs Planet of Plenty™ vision, er en opfordring til samarbejde på tværs af brancher og landegrænser.

Alltechs engagement blev godkendt af FN Global Compact, og virksomheden har tilsluttet sig et netværk af mere end 9500 virksomheder og 3000 uafhængige deltagere, der forpligter sig til at bygge en bæredygtig fremtid.

Sammen med FN’s bæredygtige verdensmål har Alltech også forpligtet sig til Science Based Targets initiativet. Målene i dette initiativ er fastlagt for at hjælpe virksomheder med at reducere deres udledning af drivhusgasser og dele deres processer gennem offentlig dokumentation og rapporter.  

Loading...