Skip to main content

ALLTECH 37+® MYKOTOKSINANALYSE AF DEN EUROPÆISKE SOMMERHØST

37+ analyse mykotoksiner


Alltech 37+® sommerhøstanalysen giver et klart overblik over den potentielle risiko for mykotoksin kontaminering i korn og foderafgrøder. Prøver af hvede, byg, majs, majsensilage og græsensilage er blevet testet i Alltechs 37+ laboratorium i Dunboyne, Irland, mellem den. 1. september og 1. november 2019. Prøverne er repræsentative for mange geografiske regioner i Europa, hvor der er blevet analyseret for mere end 50 individuelle mykotoksiner. Der blev også tilføjet 5 nye mykotoksiner, som der vil blive testet for.
 

Flere kontamineringer
Siden den første september 2019 har Alltech 37+ laboratoriet analyseret 81 prøver fra strategiske lokationer rundt om i Europa. Mere end 80% af prøverne var kontamineret med mindst en målbar mykotoksin, og det gennemsnitlige indhold af mykotoksiner fundet i prøverne var 3,03. De mest gængse mykotoksiner var Type B trichothecenes, der forekom i 47,6% af prøverne og Fusariumsyre var i 40,2% af prøverne. Den nye kategori ”Emerging mycotoxins” har vist sig at være en kategori, man bør holde øje med, baseret på dens tilbagevendende kontaminering i foder til malkekøer. Emerging mycotoxins blevet fundet i 45,1% af prøverne. 

Gennemsnitlig vurdering af malkekøer der har nedsat ydelse grundet mykotoksiner

Den europæiske analyse viser forskellige niveauer af kontaminering (toksintyper, men også mængder) blandt de forskellige ingredienser. Dermed er der også forskellige risici, som det vises på nedenstående diagram. Da disse ingredienser ofte blandes sammen, bliver den samlede risiko for TMR forskellig, da mykotoksiner kan interagere sammen. 
 

 

Gennemsnitlige REQ

Gennemsnitlige mykotoksiner pr. prøve

Potentiel indflydelse på ydelsen
(liter/ko/dag)

De mest udbredte mykotoksiner

Overordnet

Moderat

3,03

0,43

Trichothecenes, emerging mycotoxins, Fusarium

Byg

Moderat

3,33

0,43

Høj tilstedeværelse af type B trichothecenes og emerging mycotoxins

Majs

Moderat

5

0,43

Høj tilstedeværelse af fumonisins

Majsensilage

Lavt

3,25

0,38

Høj tilstedeværelse af type B trichothecenes og Fusariumsyre

Græsensilage

Højt

3,43

0,82

Høj tilstedeværelse af fusariumsyre og andre Penicillium mykotoksiner

Hvede

Lavt

1,78

0,38

Høj tilstedeværelse af type B trichothecenes

 

Loading...