Skip to main content

Risikoen for mykotoksiner findes, men hvad gør du ved det?

risiko for mykotoksiner i foderingredienser

Producenter er nødt til at være bevidste om, at risikoen for mykotoksiner hele tiden ændrer sig. Det foder, du bruger i dag, er ikke nødvendigvis det samme som det, du bruger i morgen! 

Alltech’s sommerhøstanalyse giver et komplet overblik over potentielle mykotoksin-relaterede risici i korn og foderingredienser til husdyr. Prøver af hvede, byg, majs, majsensilage og græsensilage bliver sendt til analyse hos 37 +® laboratoriet i Dunbouyne, Irland. Prøverne bliver testet for mere end 50 individuelle mykotoksiner. 

Problemet løses ikke over tid

Niveauet for en mykotoksinkontaminering er ikke noget, der stabiliserer sig over tid, da nye udfordringer kan opstå efter høsten. Afgrødernes tilstand under høsten og lagerforhold  (temperatur, ilt, fugtighed) afgør, om niveauet stiger i løber af oplagringen og forhøjer risikoen mod besætningen.

Producenter er nødt til at være bevidste om, at risikoen for mykotoksiner hele tiden ændrer sig. Det foder, du bruger i dag, er ikke nødvendigvis det samme som det, du bruger i morgen!

Management af ensilage er vigtigt

Hvis du bruger foderet korrekt (fjern mindst femten centimeter ensilage om dagen og arbejd dig oppefra og nedefter) og fjerner fordærvet og muggen ensilage (for at reducere eksponering og indtag af mykotoksiner), vil det hjælpe med at gøre foderet mere sikkert. Desuden kan løsninger, som f.eks. Mycosorb A+, reducere påvirkningen af mykotoksiner på flokkens helbred og rentabilitet markant.  

Hvis du har mistanke om mykotoksiner, vil en analyse altid være et godt første punkt i en fremadrettet strategi.

Kontakt vores kontor i dag på: 75 85 75 93 for at høre mere om, hvordan du kan få vurderet dine foderingredienser.  

 

Vil du vide mere om mykotoksiner? 

 

Loading...