Skip to main content

Genkend advarselstegnene på mykotoksiner hos grise

Genkend advarselstegnene på mykotoksiner hos grise

Ved at genkende mykotoksin-udfordringer tidligt, er det muligt at reducere effekten af mykotoksiner i svin. Disse ti almindelige advarselstegn vil hjælpe svineproducenter med at opdage en mykotoksin-udfordring så hurtigt som muligt.
AF DR RADKA BORUTOVA, DVM, PHD, EUROPEAN TECHNICAL SUPPORT MANAGER, ALLTECH MYCOTOXIN MANAGEMENT
Tidligere udgivet i ALL ABOUT FEED, Vol. 29, Nr. 4, 2021

 

Mykotoksiner er ikke enestående for specifikke arter af skimmelsvampe, dvs. at forskellige arter kan producere de samme mykotoksiner. Der er også enkelte arter, der producerer flere typer mykotoksiner. Mens en høj tilstedeværelse af bare én mykotoksin kan have en effekt på svins velbefindende, kan lavere forekomster af flere mykotoksiner ofte føre til mere alvorlige problemstillinger. De fleste lovgivningsmæssige retningslinjer omfatter sikre niveauer af individuelle mykotoksiner. Disse retningslinjer tager dog ikke hensyn til de kumulative virkninger af tilstedeværelsen, når der er flere forskellige mykotoksiner i fodret. Denne udfordring med flere mykotoksiner er gentagne gange blevet demonstreret ved at teste for mykotoksiner. I Alltechs undersøgelse af den europæiske sommerhøst i 2020, var det gennemsnitlige antal af mykotoksiner i bygprøver 4,6.

Photo: Bert Jansen
Skimmelsvampe kan være synlige i foder, men fordi mykotoksiner ikke kan ses med det blotte øje, kræves der specielle analyse-teknikker for at opdage dem.


Hvilken indvirkning har mykotoksiner på svin?

Svin er særligt modtagelige for den risiko, som mykotoksiner udgør. Indtagelse af kontamineret foder kan forringe et svins celle- og vævsintegritet, hvilket kan føre til en usund ubalance i dets fysiologiske systemer. Dette kan forårsage organsvigt, der resulterer i lavere ydeevne, nedsat immunforsvar og forringet sundhed. Zearalenon er et østrogentoksin (dvs. det efterligner østrogenhormonets virkning) og har derfor en negativ indvirkning på reproduktionen. De fleste mykotoksiner kan forårsage akut, men oftere kronisk, forgiftning af svinet. For svineproducenter udgør disse subkliniske udfordringer ofte større økonomiske tab end de akutte, men har en tendens til at være sværere at diagnosticere.


Hvordan håndteres mykotoksiner i svineproduktion?

Da mykotoksiner er usynlige, kan der, selv uden tegn på skimmelsvamp, stadig være en kontamineringstrussel, hvilket gør påvisningen mere kompleks. Anvendelse af en kontinuerlig og velforberedt forebyggelsesstrategi hjælper til at mindske skadelige virkninger. Ved at spotte problemer tidligt, kan der også tages skridt til at afbøde virkningen af mykotoksiner på dine svins sundhed og ydeevne. Her er ti almindelige advarselstegn, som alle svineproducenter skal være opmærksomme på, når det drejer sig om at opdage mykotoksin-relaterede udfordringer:


1. Synlig skimmel i svinefoder

Skimmelsvampe kan vokse både før og efter høsten, men også under opbevaring og kan kontaminere næsten alle ingredienser i svinefoder. Producenter skal føre kontrol med potentiel kontaminering i foderproduktion, transport og distribution. Nogle gange er skimmelinfektionen synlig, hvilket gør det muligt at identificere den potentielle risiko og imødekomme evt. problemer. Mykotoksiner er dog ikke synlige for det blotte øje og kræver derfor specialiserede teknikker 
 


2. Måling og dataregistrering 

Vi overser ofte indikationer på mykotoksiner i dyr, indtil de forårsager nedgang i ydelse. Detaljeret og nøjagtig målebaseret dataregistrering giver et godt grundlag for korrekt kortlægning af situationen og udviklingen af en effektiv forebyggelsesstrategi. Et mindre skift i effektiviteten af foderoptagelsen kan let forårsage alvorlige økonomiske tab og er blot ét af flere parametre, der kan henlede opmærksomheden på en mulig tilstedeværelse af mykotoksiner.


3. Reduceret foderindtag hos svin 

Nogle gange kan den simple tilstedeværelse af skimmelsvampe medføre uheldige ændringer i foderets smag og/eller lugt, men i mange andre tilfælde påvirker deres giftige biprodukter svinenes appetit. I ekstreme tilfælde ses total foderafvisning eller intensiv roden efter føde. Oftere fører et lille fald i det daglige foderindtag til et bemærkelsesværdigt tab i ydelse, især i den gennemsnitlige daglige tilvækst.


4. Uregelmæssig afføring

Øgede synlige tegn på mave-/tarmlidelser i større svinebesætninger og uregelmæssig gødningskonsistens - herunder skift fra en lidt blødere gødning til en meget vandig konsistens indeholdende blod eller ufordøjet foder – det kan indikere en udfordring med flere mykotoksiner. Risikoen for udvikling af visse patogener (fx E. coli, Salmonella, Lawsonia og Serpulina-arter) kan også øges.


5. Udfordringer med reproduktion

Foder kontamineret med flere mykotoksiner kan føre til et uventet fald i reproduktionen. Gylter, orner og søer kan alle påvirkes, mens pattegrise også kan udvise tegn på intrauterin mykotoksin-eksponering, såsom forstørrede kønslæber eller nekrotiske patter. Orner kan udvise reduceret libido og nedsat sædmængde. Uregelmæssig brunst hos søer eller længere interval mellem fravænning og brunst, bør ses som et potentielt problem. Ligeledes kan et øget antal dødfødsler, lavere kuldstørrelse end normalt eller nedsat vitalitet for pattegrise være symptomer på mykotoksin-kontaminering. Reduceret mælketilløb i soen kan også føre til nedsat vækst i smågrise.


6. Generel svinesundhed

Dette er en af de konsekvenser, der ved indtagelse af mykotoksiner, som er sværest at påvise. Dog kan en stigning i frasorteringer og højere dødelighed pege mod potentielle problemer med mykotoksiner i svinebesætninger. Dårligere resultater af vaccinationsprogrammer, stigning i udbrud af infektioner forårsaget af patogener eller simpelthen højere medicinomkostninger kan også være indikationer på mykotoksin-relaterede problemer.


7. Øget forekomst af prolaps 

En øget forekomst af rektal og eller urogenital prolaps kan hurtigt lede tanken hen på mykotoksiner. Mens der kan være forskellige årsager til disse symptomer, er det et af de kliniske tegn, der oftest er forbundet med svin, der indtager mykotoksiner. Ændringer i organbånd er en direkte effekt, mens hyppig diarré forårsaget af abdominalt tryk er et af de mest sandsynlige indirekte symptomer.


8. Ændret adfærd i svin — opkastning 

Sløvhed eller tydelig overgearet stress i større dyregrupper kan være forbundet med mykotoksiner. Gumlen, fråde af spyt omkring munden og, oftere, øget opkastning kan være tegn på en potentiel mykotoksin-situation.


9. Øget hudfølsomhed

Øget hudfølsomhed, der fører til hudlæsioner i ørerne eller på halen, kan have flere medvirkende faktorer. Ikke desto mindre bør mykotoksin-kontaminering ikke udelukkes som en mulig årsag.


10. Reduktion i svinets ydelsesparametre

Forskning viser løbende de negative indvirkninger af mykotoksiner på dyrets ydelse.
Imidlertid er påvirkningerne ikke altid tydelige i svinebesætninger. Tab af homogenitet i grupper på samme alder, små ændringer i det daglige foderindtag og vækstparametre eller reduceret fodereffektivitet kan alle indikere et udefinerligt problem med mykotoksiner og føre til betydelige økonomiske tab. Mere alvorlige, pludselige ændringer som fx øget dødelighed kan indikere akut kontaminering og bør straks undersøges.
 

Loading...