Skip to main content

Der er forskel på gær til malkekøer

Da Dr. Pearse Lyons vendte sine mange års erfaring inde for fermentering i retning mod at forbedre vomfunktionen, gjorde han som enhver anden god videnskabsmand gør: Han begyndte med at identificere årsagerne til en ikke-effektiv vomfunktion hos kvæg. Hans løsning var at udvikle et produkt specifikt til at forbedre vomfunktionen, her så Yea-Sacc® dagens lys. 

En effektiv vom skal kunne to ting:

For det første skal den kunne fordøje mest muligt af foderindtaget, men de bakterier, der står for dette, bliver ofte forhindret på grund af for meget luft i vommen. For det andet skal vommen forhindre ophobning af syre, der kan føre til acidose forårsaget af højt sukker indhold i rationen. 

For at sikre en effektiv fermentering i vommen, er det nødvendigt at finde en løsning på begge problemer. Det er lige netop dét, som gør Yea-Sacc® unik: Mange produkter kan gøre enten det ene eller det andet, men Yea-Sacc® er det eneste produkt, der kan gøre begge dele, hvilket er blevet bevist gentagne gange. 

Yea-Sacc® er en levende gærkultur, der er unik, fordi den fjerner både ilt og sukker fra vommen.


Forsøg og gennemsigtighed

Anvendelsen af gærkulturer hos kvæg bliver kontrolleret af EFSA (European Food Safety Authority). Før en virksomhed bliver godkendt til at måtte sælge sådanne produkter, skal de først aflevere resultater af dyreforsøg fra forskellige autoriserede forskningscentre, der viser en tydelig respons hos dyrene i minimum tre undersøgelser. Disse undersøgelser, offentliggøres og evalueres uafhængigt. Denne proces er helt gennemsigtig for alle, og i samtlige forsøg har Yea-Sacc® konsekvent leveret de største forbedringer.

Yea-Sacc® er så veldokumenteret, at dette ene produkt står for mere end 70% af alle videnskabelige undersøgelser af gærkulturer globalt.

I de mere end 35 år Yea-Sacc® har været på markedet, har den aldrig fået negative resultater i nogen af de undersøgelser, den har været en del af. 

Positiv påvirkning af miljøet

Carbon Trust akkrediterede Yea-Sacc for dets evne til at reducere kød -og mælkeproducenters CO2 aftryk. Yea-Sacc® er den eneste gærkultur på marked, der har fået denne akkreditering. Yea-Sacc® fra Alltech er blevet certificeret af Carbon Trust for at reducere drivhusgasser fra malke- og kødkvæg


Yea-Sacc® er en del af Alltech fodereffektivitet program

Yea-Sacc® er en del af mange gårdblandinger i Danmark, er du i tvivl om det er i din?
Så kig efter Saccharomyces cerevisiae 1026 på følgesedlen, eller kontakt din rådgiver og spørg efter Yea-Sacc®.  

Loading...