Skip to main content

De oversete mineraler hos malkekøer

Når vi overser mineralers betydning, kan der opstå problemer

Mineralbehov i en moderne mælkeproduktion

Langt de fleste undersøgelser indenfor malkekøer fokuserer på protein og energibehov, hvor mineraler ofte bliver overset. Når vi overser mineralers betydning, kan der opstå problemer, såsom ubalancer eller gensidig påvirkning imellem det tilsatte og det naturlige indhold af mineraler fra foder og vand.

Typer af mineraler

 

Zink

 • Nødvendig for mere end 200 enzymsystemer, såsom kulhydrat- og energimetabolisme, proteinsyntese, nukleinsyremetabolisme, epitelintegritet, cellereparation samt opdeling og anvendelse af vitamin A og E.
 • Nødvendig for udvikling og funktion af immunsystemet og kritisk for cellernes cellulære funktion.
 • Essentiel for healing af sår og rifter.
 • Kritisk for reproduktionen, grundet dets medvirken til dyrets seksuelle modenhed, reproduktionskapacitet og sædkvalitet. 

Kobber

 • Komponent af immunsystemsenzymer. 
 • Nødvendig for at opretholde optimale bindevæv og blodkar samt styrke knoglerne.
 • Nødvendig for metabolisme af jern og udvikling af røde blodlegemer.

Mangan

 • Cofaktor for enzymer i metabolismen af kulhydrater, fedt, proteiner og nukleinsyrer.
 • Essentiel for optimal hjernefunktion.
 • Del af dannelsen af kollagen, knoglevækst, urinstofdannelse, fedtsyresyntese, kolesterolsyntese og proteinfordøjelse.
 • Vigtig for optimal immunfunktion og healing af sår.

Selen

 • Kritisk for optimal enzymfunktion og cellulære antioxidantsystemer.
 • Involveret i immunfunktionen.
 • Vigtig for reproduktionen.

Formen definerer funktionen

Det er vigtigt at forstå forskellen på organiske og uorganiske mineraler. Når man ser på organiske mineraler, eller mineraler med en kulstofstruktur som for eksempel BIOPLEX®, er de i den samme form, som dem man ville finde i bl.a. korn og majs. Med andre ord minder de om de mineraler, man finder naturligt i planter. 

BIOPLEX® mineralerne fremstilles ved at replikere plantemateriale i en patenteret fremstillingsproces, der chelerer mineraler på aminosyre og peptider. Sporingsmineralerne BIOPLEX og Sel-Plex kommer med mineraler i en form, der minder mest om det, man finder naturligt i planter og foder. 
 

Hvorfor supplerer man ikke bare med uorganiske mineraler?

Der kan opstå forskellige udfordringer ved at dressere med uorganiske mineraler på grund af deres lavere biologiske aktivitet, blandt andet det miljømæssige aspekt. Flere undersøgelser har vist, at overforsyning af spormineraler kan øge antibiotikaresistensen i svineproduktioner, da bakterier som salmonella udvikler tolerans overfor høje niveauer af kobber og zink. 

Uorganiske mineraler kan have flere forskellige uønskede mineralinteraktioner, og de kan virke som antagonister, der modarbejder de normale biologiske processer. Her er en række eksempler: 

 • Høje niveauer af calcium og fosfor kan reducere manganudnyttelsen med op til 65% (Wedekind and Baker, 1990; Baker and Oduho, 1994).
   
 • For meget mangan forringer udnyttelsen af jern (Baker and Halpin, 1991).
   
 • For meget zink har en antagonistisk virkning på kobber og mangan (Vohra and Heil, 1969).

100% organiske mineraler til kvier: Forskningen bag BIOPLEX®

I en undersøgelse af Pino og Heinrichs, Journal of Dairy Science 2016, vises det, at når man sammenligner tilsætningen af BIOPLEX mineraler med mineraler i sulfatform, at de rationer med BIOPLEX blev tilsat i et lavere niveau, men viste en stigning i de samlede koncentrationer af flygtige fedtsyrer og butyrat grundet en accelereret replikering af vomorganismer.

Derudover spiste kvierne deres ration hurtigere, hvilket er en indikation på, at BIOPLEX har haft en forbedrende effekt på smagen. 

Der er flere eksempler på BIOPLEX:

 • I 1993 fastslog en undersøgelse udført i Missouri, at en 800 miligram/pr dag tildeling af BIOPLEX Zn, førte til en reduktion i antallet af nye yverbetændelser. 
   
 • I 2007 viste en undersøgelse foretaget i Kina, at BIOPLEX mineraler reducerede celletallet og den samme undersøgelse viste, at der blev produceret mere mælk i de første 60 dage af laktationen, når man bruger BIOPLEX. 
   
 • En undersøgelse af Scaletti og Harmon fra 2012 viste en reduktion af E. Coli niveauer i mælk samt en stigning i mælkeydelse med BIOPLEX.

Forskningen bag Sel-Plex®

En undersøgelse fra 2006 af Silvestre og Thatcher viste, at køer suppleret med Sel-Plex fik en forbedret immunfunktion, adaptiv immunitet og drægtighed. 
Udsagnet ”formen definerer funktionen” er både sandt og vigtigt, når det drejer sig om mineraler. Alltech bliver ved med at lave forskning inden for organiske mineraler verden over for at kunne påvise effekten på dyrets sundhed og ydelse. 
  

Vil du høre mere om organiske mineraler?

 

 

Loading...