Skip to main content

Bekæmpelse af varmestress hos kalve

Bekæmpelse af varmestress hos kalve

Når temperaturen begynder at stige, er der én ting, som alle mælkeproducenter har i tankerne: varmestress. Varmen kan let påvirke dine køers ydeevne og sundhed og i sidste ende din rentabilitet.  

Varmestress er et veldokumenteret problem, som de fleste landmænd har stiftet bekendtskab med og har en handleplan for, i forhold til deres malkekøer. Det er dog ikke kun køerne, der bliver ramt af varmen. Kalve kan også blive ramt af varmestress, og selv om virkningerne heraf måske ikke umiddelbart påvirker din produktion og indtjening, kan det få problematiske konsekvenser senere, hvis du ikke tager fat på problemet tidligt.  
Hvad er de specifikke symptomer på varmestress hos kalve, og hvad kan du gøre for at bekæmpe den?  
 

Tegn på varmestress

De fleste tegn på varmestress hos kalve er lette at se uden en grundig undersøgelse. Generel unormal adfærd kan give anledning til bekymring. Sørg for at holde øje med disse tegn:  

 • Hurtigere vejrtrækning med åben mund.
 • Tab af appetit.
 • Reduceret bevægelse.  
 • Øget tid stående og mindre liggetid.  
 • Drikker mindre mælk.
 • Reduceret foderindtag.  
 • Øget vandforbrug.  

Alt dette tyder på, at kalven er under stress. Ved nærmere eftersyn kan man også se, at varmestressede kalve har:

 • Hurtige vejrtrækninger, der kan nå op på 24-36 vejrtrækninger pr. minut.    
 • Dehydrering.  
 • Kropstemperaturen kan stige til over 39,5˚C  
 • Reduceret tilvækst; dette skyldes både den reducerede foderindtagelse, men også at kalven bruger sin energi på vedligeholdelse af kroppen.  

Hvis der ikke gribes ind, kan disse problemer få drastiske konsekvenser for det unge dyrs helbred. Ubehandlet varmestress hos kalve kan føre til flere tilfælde af:    

 • Lungebetændelse.  
 • Diarré.  
 • Morbiditet.  
 • Dødelighed.  

Stald og miljø

Så hvad kan du gøre for at forhindre, at varmestress bliver et problem for dine kalve? For det første skal du sikre, at kalvestalden/-boksen, kan give læ for varmen. Flere af de mere almindeligt anvendte stald- og boksløsninger kan faktisk forværre risikoen for varmestress. Mange landmænd bruger f.eks. plastikhytter, som er ideelle til at beskytte de unge dyr mod regn, sne og blæst, men i varmt vejr absorberer og fastholder disse hytter varmen, hvilket kan gøre dem ret ubehagelige. På samme måde bruger mange landmænd halm som strøelse, men også dette holder på varmen og er uønsket ved højere temperaturer.  

Én af de lavthængende frugter, når det kommer til at optimere sin stald mod varmestress, er at sikre en god luftgennemstrømning. Det vil hjælpe kalvene med at holde sig kølige og behagelige. 

Andre ændringer, man kan lave, er bl.a: 

 • Løft kalvebokse/-hytter over jorden så der kommer bedre cirkulation.  
 • Brug tæpper eller lagner til at skabe skygge for bokse, der står udenfor
 • Brug sand, savsmuld (træspåner) som strøelse; det er mindre varmeabsorberende.
 • Hvis der er flere kalve i de enkelte bokse, så sørg for, at alle kan få skygge
 • Sørg for at muge ud regelmæssigt, så kalvene altid ligger tørt  

Foder

Som du kan forestille dig, er væsketilførsel et af de vigtigste punkter for at kunne håndtere varmestress. Som nævnt ovenfor er det sandsynligt, at kalve, der føler varmestress, er dehydrerede, og derfor skal de øge deres vandindtag. For at løse disse problemer effektivt skal du sørge for, at dine kalve aldrig mangler noget at drikke. 
Her er nogle ting, du kan anvende på din bedrift:

 • Sikr, at der er adgang til rent og friskt vand i skyggeområder  
 • Sørg for, at vandet er rent og køligt  
 • Sørg for, at kalvene drikker alt deres mælk
 • Giv kalvene et elektrolyttilskud midt på dagen – ekstra energi når de har mest brug for det
 • Giv kalvene friskt foder hver dag
   

Når det gælder fodring, er timing alt afgørende ved høje temperaturer. Sørg for, at:

 • Øge mængden af foder om morgenen, så dine kalve får den bedst mulige start på dagen. 
 • Udskyde eftermiddagsfodringen til om aftenen, når temperaturen er lavere.  

Yderligere støtte kan findes gennem tilsætningsstoffer, der er indarbejdet i foderet. Alltech's Bio-Mos® kan støtte kalvens tarmfunktion i perioder med øget stress og sikre, at det unge dyr får mest muligt ud af foderet.  

Alle de gode råd fra denne blog er samlet på en plakat. Plakaten er et oplagt værktøj at have hængt op i stalden, da den giver en masse gode råd til at bekæmpe varmestress. 
Du kan downloade plakaten her.
 

Loading...