Skip to main content

Otevření nové provozovny firmy Alltech ve Stamfordu

Alltech stříhá pásku na slavnostním otevření nové centrály v anglickém Stamfordu. Zleva doprava: Alric Blake, COO; Deirdre Lyons, spoluzakladatelka a ředitelka pro firemní image a design; a Mark Lyons, prezident společnosti Alltech.

Alltech stříhá pásku na slavnostním otevření nové centrály v anglickém Stamfordu. Zleva doprava: Alric Blake, COO; Deirdre Lyons, spoluzakladatelka a ředitelka pro firemní image a design; a Mark Lyons, prezident společnosti Alltech. 

Při příležitosti otevření nové provozovny ve Stamfordu společnost Alltech laskavě pozvala redakční tým IAHJ na prohlídku této impozantní budovy a slavnostní přestřižení pásky. Na místě nás provázela paní Deirdre Lyons, spoluzakladatelka a ředitelka pro firemní image a design. Její vize, ozvláštněná elegantními detaily (jako například grafickým znázorněním “příběhů” jednotlivých oddělení na dveřích kanceláří) se tu uskutečnila do nejmenších detailů. Zasedací místnost ve vestibulu budovy reprezentuje firemní “politiku otevřených dveří”, vlajky světových zemí na oknech zase působivý mezinárodní dosah firmy Alltech. Deirdre a její syn, Mark Lyons, vnímají tuto novou budovu jako ukázkové kancelářské prostory, kde mohou zákazníci i zaměstnanci osobně prožít historii a příběh společnosti Alltech. Mark, CEO a prezident společnosti nám v krátkém rozhovoru prozradil něco více o pozici firmy Alltech v rámci veterinárního průmyslu i o svých plánech do budoucna. 

Povězte nám něco o společnosti Alltech. Co je vaším hlavním přínosem v oboru?

Mark: Společnost Alltech vznikla v roce 1980. Zaměřujeme se na přirozené pojetí výživy a věříme, že prostřednictvím výživy lze zlepšit zdraví zvířat. Tato myšlenka tvoří jádro naší identity. Až do doby před 6 nebo 7 lety naše společnost organicky rostla, poté jsme začali připojovat další podniky – celkem jsme jich od té doby získali 17. Tím se velikost společnosti prakticky zdvojnásobila. V mnoha případech jsme se tím hlavně snažili zapojit do potravinářského průmyslu vědu a technologie. Nejasnosti ohledně toho, kam je přesně implementovat, nás do té doby blokovaly – a tak jsme převzali řadu našich zákazníků , především v Severní Americe. Velmi nám to pomohlo porozumět dění na farmách i potřebám farmářů a zrychlit tempo vývoje technologií. Naše výrobky prodáváme ve 120 zemích a zaměstnáváme 6 000 lidí. Globální význam, kdy v každé organizaci najdete místní obyvatele, se setkává s jednotnou, globální Alltech kulturou, která je přitom nezávislá na mezinárodní struktuře v pozadí naší globální budoucnosti. Máme za sebou rozsáhlý růst v Asii, na trzích, které dobře známe. Naše firma se silně zaměřuje na vědu, udržuje vysoké zpětné investice do výzkumu a vývoje a zabývá se především nutrigenomikou, tedy genomikou výživy a výzkumem vlivu výživy na genovou expresi. Vývoj v této oblasti pro nás byl velmi důležitý, a to nejen po stránce nových technologií, ale i poznání, co přesně naše technologie dokážou na genomické úrovni.  

Jaký cíl či vizi máte pro nové zařízení ve Stamfordu? Jaká bude jeho úloha ve vyšší struktuře Alltechu?

Mark: Jde o jeden z našich primárních provozů, který jako COO vede Alric Blake. Kromě něj máme evropskou centrálu poblíž Dublinu. Vrací se sem také jeden z našich viceprezidentů pro Asii, Matthew Smith, který v rámci Evropy převezme nové úkoly spojené s našimi technologickými platformami. Myslím, že lidé tyto zdroje rádi využijí – máme před sebou prostor značně zaměřený na spolupráci, a jeho hlavním přínosem by mohly být právě nové nápady. Británie bude během několika příštích let zajímavým trhem, takže pokud to dokážeme tady, budeme schopní vytvořit i reprodukovatelné modely využitelné na ostatních trzích. Plánujeme sem také přivést mnoho návštěvníků – na místě, jako je tohle, zákazník doopravdy začne chápat náš příběh a po stránce svého vztahu k Alltechu může projít skutečně transformativním zážitkem. V dnešní době musíte myslet na to, k čemu se vlastně kanceláře využívají – pokud zákazníkům a zaměstnancům neposkytují zážitky, pak neplní svou funkci.  

Jaké máte plány do budoucna a co bude vaší hlavní nabídkou pro rok 2019?

Mark: Přicházíme s novým programem zahrnujícím pět hlavních oblastí naší práce. V každé z těchto oblastí přinášíme inovace – je to tedy nová verze původní technologie, nebo spíše zcela nová nabídka. Bude napínavé sledovat, jak se dál rozvine. Vstupujeme také do druhého roku fungování našeho Pearse Lyons inkubátoru, kde vznikají nové nápady pro firmu. V současnosti probíhá 10 projektů, 30 lidí míří z Alltechu do startupů, promýšlíme, co všechno může narušovat fungování společnosti zvenčí i zevnitř, jaké obchodní výzvy máme před sebou a jak je překonáváme. Některé projekty jsou externí, jiné, jako třeba rozvoj talentů, interní. Vždy jsme se zaměřovali na udržitelnost a vůdčí myšlenkou Alltechu byl princip ACE. Plánujeme věnovat důkladnější pozornost udržitelnosti v rámci naší firmy, a co je ještě důležitější – tomu, co naše technologie dokážou nabídnout zákazníkům. V této oblasti u sebe vnímáme značnou výhodu.  

Pojďme se zaměřit na technologii – pojem umělá inteligence se nyní objevuje snad v každé oblasti života. Jak myslíte, že ovlivní krmivářský a výživový průmysl?

Mark: Posledních 6 let jsem prožil v Číně, kde jeden z našich zákazníků pracuje s celou prasečí farmou, využívající nejnovější technologie včetně AI. Na tomto projektu se podílíme jako partner pro krmení a výživu. Projekt sleduje chování zvířat a vytváří jeho korelaci s rychlostí růstu, konverzí krmiva, kvalitou masa a vlastnostmi produktu, aby bylo možné podle potřeby měnit procesy. Průmysl nyní ovlivňují nejrůznější digitální technologie a domnívám se, že s AI to bude trvat nejdéle – a jsou to právě země jako Čína, které se pohybují na špičce, možná s výjimkou USA. Například v mléčném průmyslu můžeme udělat opravdu hodně; tato zvířata žijí déle, jsou dražší a jejich vstupní hodnota se mění směrem nahoru i dolů. Tady půjde zase o jiný typ technologie.  

Jak ovlivní zemědělství v EU a v Británii Brexit?

Mark: Řekl bych, že Alltech přežil v politice dobré i špatné časy a že jsme dost apolitická firma. Volíme přístup, kdy jako globální společnost operující na různých trzích chápeme, že na každém trhu jsme tu především pro místní zákazníky. Jsme tu proto, abychom je podporovali. Myslím, že Brexit přinese nové tržní příležitosti, a my chceme zákazníkům pomoci je využít i přes nevyhnutelné problémy. Opět k tomu můžeme využít technologie a přemýšlet o věcech novým způsobem. My skutečně vidíme svět jinak – hledáme, jak ovládat to, co ovládat lze, jak si v rámci toho poradit – a chceme k tomu povzbudit i naše zákazníky. Nové zařízení otvíráme právě v době, kdy to ostatní spíše dělat nebudou, a to je myslím poměrně konzistentní s tím, jak Alltech funguje. Na tomto trhu vidíme příležitosti, ať už se vyvine jakkoli, a o jeho vývoji nemůžeme rozhodovat ani ho ovlivnit.