Skip to main content

Optigen® získal certifikát organizace Carbon Trust

Společnost Alltech díky široké škále řešení (od precizního přístupu k výživě až po minimalizaci produkce odpadu) pomáhá chovatelům snižovat uhlíkovou stopu a současně zvyšovat ziskovost.

Vzhledem k narůstajícímu tlaku na snižování environmentální stopy potravinářského a krmivářského dodavatelského řetězce společnost Alltech, která se v celosvětovém měřítku zabývá zdravím zvířat a výživou, nadále podporuje celé odvětví ve snaze vypořádat se s touto výzvou. V rámci tohoto závazku společnost Alltech oznámila, že zdroj nebílkovinného dusíku Optigen® se stal jedním z produktů akreditovaných organizací Carbon Trust.

Carbon Trust oficiálně potvrdil, že přidávání zdroje nebílkovinného dusíku Optigen do krmiva může omezit potenciální podíl krmiv na globálním oteplování a zlepšit využití dusíku. Carbon Trust uznává, že nahrazením přísad s vysokým obsahem uhlíku (např. sója) přípravkem Optigen je možné dosáhnout významného snížení rizika výrazné uhlíkové stopy. Technologie Optigen podporuje trvalé a optimálně načasované uvolňování čpavku, který zpracovává ruminální mikroflóra. Díky tomu nedochází k periodám, kdy se v bachoru produkuje nadměrné množství čpavku, což pomáhá snižovat objem vylučovaného dusíku.

Carbon Trust je nadnárodní organizace, která poskytuje nezávislé poradenství podnikům, vládám a institucím v oblasti snižování uhlíkových emisí. Již letos na jaře Carbon Trust potvrdil, že vlajková značka společnosti Alltech Yea-Sacc® omezuje emise metanu a vylučování dusíku.

"Snižování environmentální zátěže související s vylučováním dusíku je možné díky optimalizaci funkce bachoru. Optigen takovou možnost prokazatelně nabízí," říká Matthew Smith, viceprezident společnosti Alltech. "Tento certifikát od Carbon Trust je dalším fantastickým milníkem našeho úsilí pomáhat chovatelům při omezování jejich environmentální stopy a současném zvyšování ziskovosti."

Dvakrát měř, jednou…

Díky službě Alltech E-CO2 je společnost Alltech v celosvětovém měřítku hlavním poskytovatelem environmentálních posudků, které mají akreditaci Carbon Trust. Hodnotitelé shromažďují informace ze všech provozů farmy a připravují zprávy šité na míru danému chovu, které nastiňují stupeň emisí z jednotlivých zdrojů, včetně celkové uhlíkové stopy farmy.

"Pomáháme chovatelům uvědomit si, jak jsou na tom jejich farmy v oblasti emisí, a poté jim poskytneme vodítko, jak zvýšit efektivitu výroby," vysvětluje Smith. "Pomocí našich hodnotících nástrojů jsme schopni předpovídat pravděpodobné ekonomické přínosy a také očekávané snížení uhlíkové stopy plynoucí z navrhovaných opatření na zvýšení efektivity. Poté s chovateli spolupracujeme na dosažení zmíněných přínosů."