Skip to main content

Dobré zdraví drůbeže začíná zdravými střevy

Mnohé parametry užitkovosti jsou ovlivněny zdravím střev, včetně těch hlavních, jako je konverze krmiva, přírůstek a úhyn, omezení patogenní zátěže v podestýlce a v hale, zlepšení imunitní odezvy, udržení integrity střevního epitelu v průběhu zpracování a další.

Předpokladem pro dosažení zdravé střevní mikroflóry a dobrého zdravotního stavu drůbeže prostřednictvím Alltech programu ochrany zdraví střev je takzvaný princip „osídlení, vyloučení a nakrmení“, jinými slovy – osídlení trávicího traktu žádoucími bakteriemi a navození vhodných podmínek ve střevech hned od začátku života, vyloučení patogenů a zabránění patogenní kolonizaci, „nakrmení“ prospěšných bakterií, a tím i lepší využití energie a živin z krmiva hostitelem.

Vyvážený přístup

Pro správnou funkci gastrointestinálního traktu kuřat je nezbytná rovnováha mezi obsahem vody, bakteriemi a pH. Nejlépe je tato rovnováha navozena podporou prospěšných bakterií v trávicím traktu, podporou obranných mechanismů zvířat (jako je imunita) již od vylíhnutí a udržení optimálního stavu po celý jejich život.

Vývoji trávicího traktu na počátku života zvířat často není věnována dostatečná pozornost, i když to pak ovlivňuje efektivitu trávení a absorpce živin v průběhu života. Přístup ke krmivu hned po vylíhnutí a také poskytování speciálních doplňkových látek, jako jsou probiotika a okyselovadla, která přispívají k vytvoření mikrobiální rovnováhy, je nezbytnou podmínkou rozvoje střevních klků s dostatečným absorpčním povrchem a integrity střevního epitelu. Klky na povrchu střevní výstelky zvětší v průběhu svého vývoje absorpční plochu přibližně 600krát.

Střevní stěna nepřetržitě reguluje absorpci vody a živin a slouží jako fyzická bariéra bránící vstupu mikrobů a jejich toxických metabolitů do krevního řečiště a odtud do tkání a orgánů. V lumeni střeva se nacházejí prospěšné mikroorganismy, které napomáhají trávení a absorpci živin, regulují pH a rozkládáním vlákniny uvolňují důležité mastné kyseliny, bohaté na energii. Ve střevě se však také nacházejí patogeny, které mohou vyvolat onemocnění v důsledku produkce toxinů a způsobit poškození a erozi klků a střevní stěny, a zhoršení absorpce vody, což se projeví jako průjem.

Životně důležitý vztah

Vztah mezi střevní mikroflórou a hostitelem je zásadní pro normální funkci střev. Jakékoliv narušení spustí kaskádu událostí vedoucí k zánětu a onemocnění trávicího traktu, zhoršení welfare zvířat, zdravotního stavu, užitkovosti a v konečném důsledku snížení ziskovosti chovu.

Drůbež může být vystavena patogenům z vody, krmiva a prostředí. Kvalitě vody často není věnována dostatečná pozornost, navzdory tomu, že kuřata by měla denně přijmout v průměru dvakrát tolik vody co krmiva. Voda je častým vektorem přenosu původců chorob, zejména kampylobakterií, které představují velké zdravotní riziko nejen pro kuřata, ale i člověka v důsledku přenosu v kuřecím mase.

Do pitné vody je možné přidávat okyselovadla pro snížení jejího pH a udržení pH střevního obsahu v optimálním rozmezí, podporu zdravé mikroflóry a udržení enzymatické aktivity, která je velmi citlivá na změny pH. Acid-Pak je určen k okyselení napájecí vody. Je ochotně konzumován kuřaty.

Doplňky enzymů a elektrolytů představují účinný prostředek pro dosažení dobrého zdravotního stavu trávicího traktu zvířat. Elektrolyty doplňují denní ztráty soli, udržují optimální obsah hladinu sodíku a draslíku a podporují rovnováhu absorpce živin.

Existují různé strategie podávání doplňků v krmivu, které zajistí co nejlepší start u drůbeže. Jsou podrobně specifikovány a využívány v Alltech programu ochrany zdraví střev. Program zahrnuje také další speciální produkty se střevní aktivitou, jako je například Actigen a Natustat.

Actigen má vysoký obsah oligosacharidů mananů. Jejich působením je podporován rozvoj adekvátní reakce imunitního systému na nežádoucí bakterie v prostředí, krmivu a vodě, aniž by došlo ke spuštění energeticky náročné plné imunitní odpovědi.

Rozsáhlý výzkum

Rozsáhlý výzkum aktivity a účinnosti přípravu Actigen probíhá již 20 let. Meta-analýza pokusů ukazuje spolehlivou podporu užitkovosti drůbeže, v průměru o 129 g vyšší živou hmotnost, zlepšení konverze krmiva o 5 bodů (0,05) a o 0,8% vyšší přežitelnost do porážky.

Natustat je směsí rostlinných extraktů*, éterických olejů*, kvasinek a organicky vázaných stopových prvků, a je také využíván v Alltech programu ochrany zdraví střev. Tento produkt podporuje hojení lézí střevního epitelu. Imunitní systém vytváří imunoglobuliny, které pomáhají organismu bránit se onemocnění, avšak přirozená produkce imunoglobulinů může být inhibována a tím se omezí jejich účinnost v době onemocnění.

Proto Natustat pomáhá posilovat přirozenou obranyschopnost ptáků, optimalizuje integritu střev a celkovou užitkovost zvířat. Ukázalo se, že kolonizace kokcidiemi probíhá ve spolupráci s patogenní bakterií Clostridium perfringens, která způsobuje nekrotickou enteritidu a dochází ke vzniku závažných střevních lézí a poškození, špatné absorpci živin, omezení přírůstků a zvýšené mortalitě.

Poškozená střevní střena je slabá a snadno se roztrhne v průběhu zpracování, dochází ke zvýšení podílu konfiskátů na jatkách.

Studie u krůt

Byla provedena studie vlivu kvasinek a směsi organicky vázaných minerálních látek na histomoniázu (černohlavost) u krůt. Zvířata byla rozdělena do čtyř skupin: neinfikovaná a nesuplementovaná (CON), infikovaná a nesuplementovaná, infikovaná a suplementovaná aktikokcidikem Nitarsone
v dávce 0,1875 kg na tunu krmiva, a infikovaná a suplementovaná kvasinkami a směsí organických minerálních látek v dávce 1,925 kg na tunu krmiva.

Zvířata byla infikována mikroorganismem Histomonas meleagridis prostřednictvím podestýlky 7. den věku. Byla měřena jejich živá hmotnost, konverze krmiva, mortalita, cekální a jaterní léze.

Výsledky ukázaly, že antikokcidikum Nitarsone signifikantně zlepšilo konverzi krmiva a omezilo léze slepých střev. Testovaná směs organicky vázaných minerálních látek a kvasinek si však vedla lépe – došlo ke zvýšení živé hmotnosti 42. den, zlepšení konverze krmiva 28. a 42. den a snížení skóre lézí slepých střev a jater. Výsledky tedy ukázaly, že Natustat může úspěšně nahradit Nitarsone z hlediska tlumení histomoniázy.

Ve studie u krůt záměrně infikovaných patogenní trichomonádou Cochlosoma anatis byla zvířata rozdělena do pěti skupin:

  • Neinfikovaná, nesuplementovaná
  • Infikovaná, suplementovaná
  • Infikovaná, suplementovaná anktikokcidikem Monensin v dávce 0,0749 kg na tunu krmiva
  • Infikovaná a suplementovaná antikokcidikem Nitarson v dávce 0,1875 kg na tunu
  • Infikovaná a suplementovaná kvasinkami a směsí organických minerálů v dávce 1,925 kg na tunu krmiva.

Zvířata byla v prvním dnu života infikována podestýlkou z chovu pozitivního na eimerie a pak individuálně perorálním podáním dávky 2x106 Cochlosoma anatis 14. den života. Výsledky ukazují, že u infikovaných zvířat došlo ke zvýšení skóre střevních lézí a zhoršení užitkovosti v porovnání s neinfikovanými krůťaty.

Statistické porovnání ukázalo, že krmné směsi suplementované kvasinkami a směsí organicky vázaných minerálních látek, dále Monensinem a Nitarsonem přibližně stejně snižovaly závažnost střevních lézí v porovnání s nesuplementovanými, infikovanými zvířaty.

Dále bylo provedeno sledování vlivu suplementace kombinovanými produkty nebo antikokcidikem Salinomycin na kokcidiózu a užitkovost u brojlerových kuřat vakcinovaných proti kokcidióze.

Zvířata byla rozdělena do pěti skupin:

  • Bez krmného aditiva
  • Kvasinky a směs organicky vázaných minerálních látek v dávce 908 g na tunu krmiv od 18. do 35. dne
  • Kvasinky a směs organicky vázaných minerálních látek v dávce 400 g na tunu krmiva od 0. do 18. dne, a pak v dávce 908 g /tunu od 18. do 35. dne, a Actigen v dávce 200 g na tunu 35.-42. den
  • Salinomycin v dávce 40 g na tunu 18.-35. den.

Všechna suplementovaná krmiva zlepšila užitkovost zvířat v podmínkách programu vakcinace proti kokcidióze. Avšak podávání krmiva obsahujícího kvasinky a směs organicky vázaných minerálních látek buď po celou dobu nebo v době vrcholu projevů záměrné infekce kokcidiemi zlepšila užitkovost, kdežto Salinomycin zlepšil průkazně užitkovost pouze v době nejsilnější zátěže kokcidiemi.

Výsledky

Výsledky prokázaly, že kombinace směsi kvasinek a organicky vázaných minerálních látek s Actigenem byla nejlepší. Cílem Alltech programu ochrany zdraví střev a podpora prospěšných mikroorganizmů v lumeni střeva vytvořením ideálního prostředí a omezením příležitostí pro kolonizaci patogeny na minimum. Kombinovaný efekt různých mechanismů působení – okyselení prostředí, maximální podpora a ochrana střevních klků a epiteliálních struktur a podpora imunitní odezvy – to vše přispívá k dosažení welfare a vysoké užitkovosti zvířat.

Protože patogeny soutěží s hostitelem o živiny a snižují absorpční kapacitu střevních klků, jejich odstraněním se zvýší produkční užitkovost a omezí riziko rozvoje onemocnění.

Použití těchto doplňkových látek v krmivu a napájecí vodě od prvního dne podporuje zdravý vývoj střev již od počátku života, vytvoření a zachování vhodného prostředí ve střevech a imunity zvířata a vede ke zlepšení zdravotního stavu a užitkovost.

Využití nástrojů, jako je Alltech programu ochrany zdraví střev pomáhá chovatelům vybrat a používat nejvhodnější doplňkové látky pro udržení vysokého zdravotního stavu v chovu. Zdraví zvířat začíná u zdravých střev.