Skip to main content

YEA-SACC®

Yea-Sacc® je kvasinková kultura na bázi Saccharomyces cerevisiae, kmen 1026, zvlášť vybraný pro svůj vliv na užitkovost zvířat. Díky rozsáhlému výzkumu prokazujícímu různé reakce na jeho působení se ukázal být ideální pro výživu masného a mléčného skotu, telat a koní. Yea-Sacc nabízí výživovou platformu potřebnou pro udržení vysoké produkce mléka, kondice vysokoprodukčních krav a podporuje stravitelnost. Více než 35 let výzkumu umožňuje společnosti Alltech nabízet produkt vysoké a konzistentní kvality.  

 • Podporuje stravitelnost a využití živin. 

 • Poskytuje nutriční platformu potřebnou pro: 

udržení vysoké produkce mléka, 

udržení tělesné kondice u vysokoprodukčních dojnic. 

 • Omezuje výkyvy bachorového pH a udržuje stabilní aktivitu bachorových mikrobů, díky čemuž urychluje trávení a pasáž tráveniny, a zvyšuje tak příjem krmiva. 

 • Podporuje růst bakterií trávících vlákninu v bachoru, a tím podporuje rychlost a míru rozkladu objemného krmiva. 

 • Stimuluje aktivitu bakterií odpovědných za konverzi kyseliny mléčné na propionovou. 

 • Podporuje stabilitu bachoru, brání nadměrným výkyvům pH, které omezují trávení vlákniny a snižují příjem potravy. 

 • Umožňuje rovnoměrnou a vysoce nákladově efektivní návratnost díky vyšší užitkovosti. 

 • Ukazuje, jak technologie podporovaná výzkumem dokáže posunout odvětví vpřed a řešit výzvy živočišné výroby poskytováním nutričních řešení.  
   

Yea-Sacc poskytuje pravou nutriční platformu potřebnou pro: 

 • udržení vysoké produkce mléka, 

 • udržování dobrého stavu krav s vysokými nadojenými objemy, 

 • podporu stravitelnosti, 

 • podporu trávení a využití živin, 

 • posílení dodávky bílkoviny. 

Yea-Sacc pro dojnice 

Yea-Sacc podporuje činnost bachoru prostřednictvím zvyšování stravitelnosti krmné dávky a stabilizace pH bachoru. To umožňuje zvýšit produkci mléka účinnějším způsobem, který nezhoršuje tělesnou kondici a plodnost dojnic. 

Yea-Sacc pro masný skot 

Yea-Sacc podporuje trávení celé krmné dávky zlepšením trávení vlákniny a stabilizací pH bachoru. To zvyšuje denní přírůstek efektivněji pro zvýšení ziskovosti produkce. 

Yea-Sacc pro koně 

 • Yea-Sacc podporuje trávení vlákniny, čímž napomáhá příjmu energie.

Loading...