Skip to main content

OPTIGEN®

Optigen® je zdroj nebílkovinného dusíku (NPN) pro přežvýkavce vyráběný společností Alltech. Koncentruje v sobě dusíkovou frakci krmiva a vytváří prostor v sušině pro více vlákniny a energie. I přesto, že byl na trh uveden teprve před několika lety, stal se Optigen řešením řady problémů s výživou zvířat a životním prostředím. 

Složení krmiva obsahující Optigen poskytuje: 

 • dostupný dusík pro bakterie trávící vlákninu, 

 • fermentovatelné sacharidy pro udržení vyšší produkce mléka, 

 • syntézu mikrobiálních bílkovin v důsledku účinnější funkce bachoru, 

 • vlákninu pro udržování zdravého bachoru, 

 • kontrolu zvyšování tělesné teploty při trávení v létě. 

Tato technologie umožňuje sestavovat krmiva zdravější pro bachor podporující: 

 • mikrobiální proteiny, 

 • trávení vlákniny, 

 • účinnost zachycování dusíku v bachoru. 

Tato technologie pomáhá zajistit trvalou dostupnost amoniaku v prostředí bachoru, zajišťující neustálý přístup trávicích bakterií k tomuto základnímu zdroji jejich výživy.  

Pomáhá vytvářet prostředí pro: 

 • optimalizaci metabolismu dusíku v bachoru, 

 • synchronizaci živin, 

 • mikrobiální účinnost. 

Optigen: 

 • Je dokonalý nebílkovinný zdroj výživy přežvýkavců. 

 • Je zdrojem nebílkovinného dusíku. 

 • Je novou složkou, která umožňuje výživářům zlepšit výživu přežvýkavců. 

 • Systém kontroly jakosti, na jehož základě se Optigen vyrábí, umožňuje zachovávání jednotné úrovně kvality jednotlivých šarží a sledovatelnosti od začátku do konce.  

 • Podporuje mikrobiální syntézu, která podporuje fermentaci a zdraví bachoru. 

 • Umožňuje použít levnější komponenty a snížit tak náklady na krmení. 

 • Dlouhodobě uvolňuje nebílkovinný dusík. 

 • Podobná rychlost uvolňování dusíku jako u sójového šrotu.  

 • Jedinečná složka krmné dávky přežvýkavců. 

 • Pomáhá vytvářet prostředí pro optimalizaci metabolismu dusíku v bachoru, synchronizaci živin a mikrobiální účinnost. 

 • Je bezpečným, koncentrovaným zdrojem dusíku pro aktivitu bachorových mikroorganismů. 

Loading...