Skip to main content

Tipy na zimu pro chovatele skotu

Chovatelé skotu se musí v zimním období zabývat řadou důležitých faktorů výživy a řízení chovu. Existuje nicméně několik opatření, která by v seznamu úkolů na zimu neměla chybět. V chovech, kde se rodí telata na jaře, je zima vnímána jako období přípravy na telení krav, časnou produkci mléka a odchov. Krávy, které se telí na podzim, jsou během zimy v plné laktaci a odchov telat je také ve vrcholné fázi. Kromě toho si krávy musí udržovat tělesnou hmotnost v době environmentálního stresu. V rámci obou těchto scénářů je vhodné v období od konce podzimu do začátku jara realizovat plány řízení chovu a výživy, které snižují náklady a zvyšují efektivitu a ziskovost.

Zde je několik tipů ke zvážení:

1. Sledování tělesné kondice zvířat 
Skóre tělesné kondice jasně vypovídá o úrovni výživy zvířete. Hodnocení tělesné kondice skotu je snadné a lze je provádět každý den. Při hodnocení se zaměřte na tvar hřbetu a páteře a prohmatejte hrudník, žebra a bok. Hubené krávy mají delší intervaly mezi otelením a méně kvalitní kolostrum a rodí telata s nižší tělesnou hmotností. Tučné krávy jsou méně plodné, mají větší potíže při telení, produkují méně mléka a vykazují nižší užitkovost. Neplatí, že všechny krávy musí mít stejné skóre tělesné kondice, aby byly produktivní. Obecně však lze říci, že skóre přibližně uprostřed spektra je jednoznačnou indicií, že zvířeti se v daném prostředí daří a prospívá mu zvolený plán řízení chovu.

2. Nehádejte – význam testů objemných krmiv  
Význam testování objemných krmiv je nedocenitelný. Několik základních informací o krmivech vám může vydělat peníze hned několika způsoby. Jelikož nejproměnlivější složkou krmiva je obsah vody, je důležité s tímto parametrem počítat při přípravě a míchání krmné dávky. Voda totiž významně ovlivňuje další složení receptury krmiva. Nutriční profily je možné použít k určení výživové hodnoty krmiva a při přípravě krmných dávek, které jsou rentabilní a zároveň zajišťují vysokou užitkovost. Vzhledem k široké škále a dostupnosti krmiv v současnosti je užitečné znát jejich nutriční složení. Pomůže vám to předvídat rozdíl mezi tím, co se vyplatí použít a co ne. Nekrmte krávy ničím, co neuspokojí jejich denní nároky; skot s nízkou nebo nulovou užitkovostí zřídkakdy přináší zisk. Zástupci společnosti Hubbard Feeds nabízejí testy krmiv i technickou podporu, díky níž maximálně využijete výsledky testů.

3. Kontrola březosti krav 
Diagnostika březosti u krav je cenným zdrojem informací potřebných při rozhodování. Nezabřezlé krávy můžete vyřadit z chovu, čímž se sníží náklady na krmivo – anebo je můžete zařadit do jedné skupiny a pokusit se zvýšit jejich hodnotu při pozdějším zabřeznutí. Lze je také přeřadit do skupiny krav, které se telí v jinou roční dobu. Informace o stavu březosti krav vám pomůžou při posuzování a realizaci metod řízení chovu, které vytvářejí zisk.

4. Minimalizace plýtvání 
Význam zařízení a vybavení, která omezují plýtvání krmivem a přitom nesnižují praktičnost provozu, již prokázala řada studií. Nesprávné zacházení s objemným krmivem spolu s nevhodnou manipulací mohou vést k více než 20% ztrátám. Příklady efektivního přístupu zahrnují krmelce na balíky sena ve tvaru válce, přikrývání siláže nebo včasné shrabování a balíkování sena s cílem snížit ztráty přímo na loukách – a tím seznam zdaleka nekončí. Je třeba také zvážit, kolik krmiva zvířatům dávat. Jeden zkušený ošetřovatel skotu, který pro mě kdysi pracoval, říkával: "Když dáš kravám denně jeden příděl sena, dají si jej v jídelně. Dáš-li jim dva příděly, spasou je v obývacím pokoji – když jim však dáš tři, budou jej žrát na záchodě."

5. Stres způsobený chladem se může prodražit; je-li to možné, chraňte zvířata před nepříznivým počasím 
Energetické nároky na veškeré stravitelné živiny (TDN) se zvyšují o 1 % na každý stupeň Celsia, o který se teplota prostředí sníží pod teplotu, která je pro krávu komfortní. Vítr, vlhkost a nedostatek slunečního svitu negativní dopad nízkých teplot ještě umocňují; když se teplota blíží bodu mrazu, vítr fouká rychlostí 16 až 24 km/h a déšť krávy promáčí až na kost, energetické nároky se zvýší o více než 30 %. Zvýšení energetických nároků je možné kompenzovat dvěma způsoby: dobytek musí buď dostat více krmiva a/nebo musí konzumovat krmnou dávku s vyšším obsahem energie.

6. Ochrana před vnitřními i vnějšími parazity 
Paraziti jsou příživníci, kteří vás okrádají o zisky. Nejvýznamnějším vnějším parazitem jsou vši, proti kterým je nutné zasáhnout okamžitě a po celou zimu před nimi zvířata chránit. Pokud se zvířata škrábou a ztrácejí srst, je to jasná známka napadení, jež vši způsobují. Vnitřní paraziti pro změnu zhoršují trávení a zdravotní stav střev. Chovatelé mají na výběr ze široké škály účinných přípravků a metod aplikace. Ztráty na výnosech v důsledku parazitárních infestací se odhadují na milióny dolarů ročně. Součástí každého plánu řízení chovu by měla být včasná opatření na tlumení parazitóz.

Různé chovy mají různé parametry a potřeby, existuje však několik obecných opatření v oblasti řízení chovu, která zvyšují zisky. Rozhodování v těchto otázkách výrazně usnadní, pokud chovatelé shromažďují a analyzují informace o chovu. Eliminací problémů v chovu se také zbavíte parazitů. Správná adaptace na podmínky prostředí zlepšuje užitkovost chovu a uvolňuje zdroje, které lze použít na zvyšování efektivity. V zimním období je třeba uplatňovat postupy a rozhodnutí v oblasti řízení chovu, které zajistí optimální užitkovost skotu a maximální rentabilitu chovů.

Loading...