Skip to main content

Konji

Konji Products

BIO-MOS®

Bio-Mos® ima ključnu ulogu i hranidbi i proizvodnji životinja.

BIOPLEX®

Bioplex® je izvor mikrominerala u obliku koji je najsličniji prirodnom. Bioplex minerali su mikrominerali koji se vežu za aminokiseline i niz peptida. Lako se absorbiraju i metaboliraju, što poboljšava proizvodne osobine životinja. Bioplex mikrominerali (...

LIFEFORCE RANGE™

LIFEFORCE Range™ temeljni je proizvod iz serije Alltech Equine Advantage, koji je razvijen za konje u svim fazama života, kako za rasplodna grla, tako i za konje za sport i rekreaciju.

Programs and Services

Customer Stories

Contact