Skip to main content

Alltech® IFM

Zbog čega se odlučiti za Alltechov® model In Vitro Fermentation?

Alltechov® model In Vitro Fermentation (IFM) alat je za podršku nutricionistima pri vrednovanju i određivanju obroka kako bi se postigla najbolja moguća konverzija i smanjili rastući troškovi hrane.

Nutricionisti se oslanjaju na nutricionističke modele i kemijske karakteristike hrane pri izradi obroka. Međutim, ti su podaci statični i ne nude cjelovitu evaluaciju dostupnosti hranjivih tvari. Alltechov IFM je dinamičan dijagnostički alat koji mjeri probavljanje hrane u buragu u realnom vremenu. To nam omogućuje da dobijemo detaljan pregled probavljanja hrane, za razliku od pojedinačnog podatka za određenu vremensku točku.

Što je Alltechov IFM?

Alltechov IFM simulira fermentaciju u buragu kako bi se vrednovala količina energije i dostupnost bjelančevina u hrani. Ova se tehnika temelji na mjerenju proizvodnje plina koji je rezultat mikrobne probave kao način praćenja probave u realnom vremenu. Budući da kontinuirano mjerimo proizvodnju plina, u mogućnost smo izračunati doprinos sastojaka u proizvodnji energije prema brzini probavljanja. Možemo opisati koliko i kojom brzinom ugljikohidrati iz brzo razgradivih izvora (npr. škroba i šećera) i sporo razgradivih izvora (npr. vlakana) doprinose ravnoteži obroka. Također mjerimo mikrobnu biomasu kako bismo izračunali dostupnost bjelančevina i ravnotežu bjelančevina i energije u obroku. Alltechov IFM model također uključuje temeljne kemijske analize koje daju cjelovitu sliku u testiranom uzorku hrane.

Kako to funkcionira?

Uzorci hrane inkubiraju se u buragovu soku i puferskom sustavu, imitirajući prirodnu fermentaciju u buragu životinje. Dok se hrana probavlja, uz pomoć automatskog sustava prati se volumen plinova, poput metana i ugljičnog dioksida.

 • Alltechov IFM mjeri proizvodnju plinova i uzima u obzir sve fermentirane hranjive tvari (topive i netopive). Ukupna proizvodnja plina dijeli se na brzo i sporo fermentirajuće ugljikohidrate na temelju matematičkih jednadžbi.
 • Procjene stope razlaganja različitih frakcija ugljikohidrata daju dodatne podatke o nutritivnoj vrijednosti obroka.
 • Mjerenje nusproizvoda fermentacije uključuje:
 • Prinos mikrobne biomase (tj. izvora metabolizirajućih bjelančevina za životinju)
 • Profil hlapljivih masnih kiselina (tj. izvora energije)
 • Ukupnu proizvodnju plina.
 • Probavljivost suhe tvari in vitro.

Primjene Alltechova IFM-a:

 • Nutricionistički alat za postizanje optimalne funkcije buraga, dostupnost škroba i probavu vlakana u buragu, kao i ravnotežu bjelančevina.
 • Jedan test daje točnije, na rezultatima utemeljene preporuke za izradu optimalne stočne hrane u relativno kratkom vremenskom razdoblju i uz male troškove.
 • Rješava potencijalne probleme i razvija strategije dodavanja nadomjestaka kako bi se postigla optimalna konverzija hrane i profitabilnost, u skladu s programima hranidbe koje klijent koristi.
 • Procjene proizvodnje plina mogu utvrditi koji su obroci manje učinkoviti i proizvode više plina po jedinici suhe tvari. Sastojci i kemijski sastav vrednuju se u odnosu na količinu plina kako bi se odredili izvori mogućih problema.