Skip to main content

Alltech True Check

S obzirom da cijene sastojaka za stočnu hranu stalno rastu, povećava se pritisak da planiranje hranidbe životinja bude učinkovitije.

Alltechov True Check™ je fleksibilna analiza osmišljena da se potakne probavni sustav peradi i svinja na temelju predviđanja otpuštanja hranjivih tvari iz hrane. To nam omogućuje da kvantificiramo dobrobiti dodavanja enzima i odredimo koji su najbolji enzimi za konkretnu hranu. To znači da Vam možemo pomoći da priredite obroke koji će biti najkorisniji za životinje, a da smanjite ulazne troškove i učinak na okoliš.

Kako funkcionira Alltechov True Check?

Alltechov True Check potiče probavu uz pomoć sustava koji replicira svaku fazu probavnog procesa. Hrana se melje i razrjeđuje, potom prolazi kroz različite faze u kojima se enzimi koji odgovaraju endogenoj proizvodnji, pH vrijednosti, temperaturi i vremenu pažljivo prilagođavaju kako bi imitirali voljku, želudac i tanko crijevo pileta, ili želudac i tanko crijevo svinje. Nakon ovog procesa analiziraju se uzorci na fosfate, reducirajuće šećere i alfa-amino dušik.

Kako analiza može pomoći pri izradi optimalne recepture za smjesu?

Analiza slobodnih fosfata pokazuje konverziju fitinske kiseline u probavljiv oblik. Viša razina slobodnih fosfata ukazuje da je životinji dostupno više fosfora. Upotreba enzima kako bi se povećala hidroliza fitinske kiseline smanjuje potrebu za dodavanjem mineralnih izvora fosfora hrani i smanjuje izlučivanje neabsorbiranog fosfora u okoliš.

Hrana za životinje uključuje vlakna, koja su uglavnom sastavljena od neškrobnih polisaharida koji se nalaze u staničnoj stijenci biljnih stanica, poput celuloze, hemiceluloze i pektina. Neškrobni polisaharidi sastavljeni su od šećera, no monogastrične životinje ih ne probavljaju lako. Enzimi se mogu koristiti za pretvaranje duljih polisaharida u probavljive šećere, koji se mjere kao reducirani šećeri, što je bolji izvor energije za životinje.

Slobodni amino dušik analizira količinu bjelančevina koje se pretvaraju u probavljive slobodne aminokiseline. Povećano otpuštanje bjelančevina iz hrane omogućuje da obroci sadrže manje količine sirovih bjelančevina. Smanjivanje količine sirovih bjelančevina u obroku ključno je za smanjeno izlučivanje dušika u okoliš, a također može poboljšati zdravlje životinja.

Simulacijom probavnih procesa u laboratoriju, Alltech True Check omogućuje brzu i učinkovitu metodu provjere novih receptura i dodanih enzima. Uz pomoć Alltechova True Checka možete smanjiti gubitak hranjivih tvari, povećati učinkovitost proizvodnje, a u isto vrijeme smanjiti utjecaj na okoliš.