Skip to main content

Почва

Ревитализиране на почвата 

Голям брой фактори повлияват агропроизводството, но здравия почвен агробиом е ключов за разгръщането на пълния генетичен потенциал на всяка култура. Технологиите за почвено здраве на Alltech са резултат от съвременна научно изследователска дейност в областта на специфични бактериални метаболити и ензимни съединения, и подпомагат растенията да формират здрава коренова система. Пълната продуктова гама включва почвени активатори, микробиални инокуланти, торове.  Здравето на растението зависи от здравословното състояние на почвата и нашите биоидентични технологии подпомагат развитието на благоприятни почвени бактерии, повишават наличността на нутриенти и подпомагат растежа на корените. 

Здрав агробиом

Много фактори влияят на растениевъдството.  

Адекватната подготовка благоприятства взаимовръзката между генетичния потенциал и продуктивността на културата. При израстването на растенията хранителните вещества се извличат от почвата, ето защо добрите познания и правилното й подхранване са основна необходимост, за да може тя съответно да подпомага оптималното развитие на културите. Плодородността, pH, структурата, съдържанието на органични вещества, оттичането на водите, почвообработващите практики, избора на площ, оценката и подготовката, както и жизнеспособните популации на микрофауна и микрофлора, са основните параметри на които трябва да се обърне внимание, за да се гарантира добра подготовка на почвата преди всеки сезон. 

Задържане на влага и полезни бактерии в почвата 

Не всички микроорганизми са вредни за земеделската продукция. Здравата ризосфера (околокоренова зона) подпомага продуктивността на растението. Активирането на почвената микрофлора и контролирането на благоприятните почвени микроби, са важна стъпка към повишаване жизнеността на растенията и намаляване на естествено съдържащите се в почвата патогени. Полезните микроорганизми са ключът към подобряване продуктивността на почвата и изграждането на здрава коренова система. 

Loading...