Skip to main content

Кариерa

Създаваме устойчиви решения за оптимизиране производството на храна, максимизиране продуктивността на производителите и бързо адаптиране към променящия се свят. Те са резултат от работата на много таланти в сплотен екип, водени от любознателност, стремеж към иновативност и съвършенство. 

  • Свободни позиции (кликнете за подробно описание на позициите) 
  • Роля  
  • Местоположение 
Loading...