Skip to main content

ACTIGEN

Actigen® е натурална и икономически ефективна технология за подпомагане продуктивността в цялостност, чрез поддържане на чревното здраве и интегритет. Actigen е безопасна и напълно проследима технология разработена посредством нутригеномиката – науката за разгръщане на пълния генетичен потенциал при всички видове животни и птици. Инвестирайте във фуражите и чревното здраве на Вашите животни и птици. Actigen е ключова част от цялостна стратегическа програма по хранене от началото до края на тяхното отглеждане. 

 

Actigen: 

подпомага продуктивността на животните; 

  • е с гарантирано качество благодарение на Системата за качество на Alltech // Alltech Quality System (AQS); 
  • е с ниско ниво на влагане; 
  • е икономически ефективна технология за подпомагане продуктивността в цялостност, чрез поддържане на чревното здраве и интегритет; 
  • безопасна и напълно проследима технология, разработена посредством нутригеномиката - науката за разгръщане на пълния генетичен потенциал при всички видове животни и птици; 
  • оползотворява хранителните вещества. 

Разработването на Actigen е резултат от проведени в иновативния Център по Нутригеномика на Alltech научни изследвания за ефекта на различни съединения върху експресията на гените. Actigen е следващо поколение хранителна технология.

Loading...