Skip to main content

OPTIGEN®

Optigen® на Alltech е патентован непротеинов източник на азот за преживни животни. Optigen е концентриран източник на азот, който включен в дажбата, освобождава място за добавянето на допълнителни количества евтин фураж за повече фибри и енергия.  В продажба от едва няколко години, Optigen вече е решение за проблеми свързани с фуражите и околната среда. 

 

Включването на Optigen в дажбите осигурява: 

 • постоянно оптимално ниво на амоняк, който синхронизира работата на бактериите; 
 • ферментатиращ въглехидрат за поддържане на по-високи добиви на мляко; 
 • по-голямо количество микробиален протеин, синтезиран в следствие на по-ефективна работа на търбуха; 
 • по-лесно усвоими фибри за поддържане на здравето на търбуха; 
 • контрол върху повишаването на телесната температура на животните, причинено при храносмилането на дажбите през летния период. 

 

Optigen е технология, позволяваща преформулиране на дажбите за посрещане нуждите на животните по най-благоприятен и ефективен начин. Резултатът е: 

 • по-голямо количество микробиален протеин; 
 • по-лесно смилаеми фибри; 
 • по-ефективно задържане на азот в търбуха. 

 

Технологията осигурява постоянно оптимално ниво на амоняк в търбуха, и гарантира непрекъснат достъп на търбуховите бактерии до този есенциален хранителен източник. 

 

Optigen осигурява благоприятна среда за: 

 • оптимизиране на метаболизма на азот в търбуха; 
 • синхронизиране на хранителните вещества; 
 • повишаване ефективността на микробиалния протеинов синтез. 

 

Optigen: 

 • е иновативен източник на не-белтъчен азот за преживните животни; 
 • нова съставка, позволяваща на специалистите по хранене да усъвършенстват диетата на преживните животни; 
 • е с гарантирано еднакво качество за всяка партида и пълна проследимост от производството до реализацията, благодарение на Системата за контрол на качеството на Alltech; 
 • подпомага микробиалния синтез, отговорен за търбушното здраве и ферментация.; 
 • освобождава място за включването на евтини фуражни съставки като по този начин се оптимизират разходите за храненето; 
 • осигурява постоянно и равномерно освобождаване на не-белтъчен азот; 
 • предоставя ниво на освобождаване на азот близък до този на соевия шрот; 
 • е уникална съставка за включване в дажбата на преживните животни; 
 • спомага за създаване на благоприятна среда за оптимизиране метаболизма на азот в търбуха, синхронизиране на хранителните вещества и микробиална ефективност; 
 • осигурява безопасен, концентриран източник на пълноценен микробиален протеин, което стимулира повишаването на броя и активността на търбуховите бактерии. 
Loading...