A Visit to Yildiz Dairy Farm in Turkey

Jul 04
A Visit to Yildiz Dairy Farm in Turkey Cagatay Yildiz of Yildiz Dairy Farm - Turkey

Derya Demiralay and Emrah Tunay recently visited Yildiz Farm. In 2012, Yildiz Farm was established by Cagatay Yildiz in the Western Aegean Region. The farm has a capacity of 700 cows and 600 milking cows; currently there are 300 lactating cows at the farm. On the farm they have a 2 x 12 computerised milking system, cooling tanks with 6 and 2 tonnes volume of milk , a feed wagon of 8 m3 volume, 2 slurry pumps and scrapers.

Ms. Demiralay (Alltech Ruminant Technical Manager) and Mr. Tunay (regional distributor) work with Cagatay Yildiz to find ways to improve the performance of his operation. Bruce Woodacre also contributes to the visits as a valuable consultant in this area. Mr. Yildiz is very pleased with the progress.

“We control critical points on farm with an Alltech representative and we make evaluations on current conditions. I trust the technical information and recommendations a lot because of their education and experience in our industry. For example; during the last time Derya and Emrah visited we toured the farm as usual. They observed the cows, forage, raw materials etc. Then we used the manure and feed sieve tests. After evaluating the results we created a completely new nutrition programme. I am already achieving better results and I’m very happy with the new situation.”

Ms. Demiralay explains that the cows’ welfare and performance are essential to the profitable operation of any dairy farm.

“Any problem which occurs on the farm can significantly affect animal production and can reduce the profitability of the farm. Therefore any machinery, equipment and facility investment into the dairy herds can be effective in improving the nutrition, health, management practices, the production volume and overall quality. I make observations and ask questions to fully understand the farm conditions during my visits and make my recommendations. It can be really useful being in the company of the local distributor. Manure and feed sieve tests are also very useful and effective tools for checking the results, allowing farmers to identify the current situation and when making comparisons.”

DOĞRU YERDE, DOĞRU ZAMANDA OLMAK...
ALLTECH YILDIZ ÇİFTLİĞİ’NDE…

Süt çiftçileri bir yandan en düşük maliyetle üretimi gerçekleştirmek, diğer taraftan da en yüksek verimi almak üzere en uygun şartları sağlamak konusunda oldukça güç bir işi gerçekleştirmektedir.

A Visit to Yildiz Dairy Farm in Turkey Cagatay Yildiz of Yildiz Dairy Farm - Turkey

Alltech, uzun yıllara dayalı ilişkiler geliştirdiği ve iş ortakları olarak gördüğü süt üreticileriyle bağlarını daha da güçlendirmeye, süt çiftçilerinin işlerinde karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek üzere onlara komple çözümler sunmaya kendini adamıştır.

Alltech’in “On-Farm” anlayışının bir parçası olan birçok aktivite ile, süt üreticilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına en kısa sürede ve efektif çözümler sunulmaktadır. Süt üreticilerinin yaptıkları yatırımdan kar elde etmeleri, sürdürülebilir bir iş yapabilmeleri için hayvan sağlığını koruyan ve performansını kayda değer şekilde arttıran, tamamen doğal besleme çözümleri yanında, firma temsilcilerimiz çiftlikleri sık sık ziyaret etmekte ve kritik önemde olan yem ve gübre numunelerinde kontrol ve değerlendirmeler yaparak öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Yine, alanındaki uzman danışmanımız Bruce Woodacre de bu ziyaretlere sık sık katılmaktadır.

Alltech Ruminant Teknik Müdürü Derya ve bölgedeki başarılı bayimiz Tunay’ın sahibi Emrah birkaç gün önce bu amaçla Yildiz Çiftliği’ni ziyaret etmiştir.

Yıldız Çiftliği 2012 yılında, Batı Ege Bölgesi’nde Bay Çağatay Yildiz tarafından kuruldu. 700 baş hayvan ve 600 baş sağmal inek kapasitesine çiftlikte şu anda 300 adet inek sağılmaktadır. Çiftlikte 2*12 başlıklı bilgisayarlı sağım sistemi, 6 ve 2 tonluk süt soğutma tankı, 8 m3 lük yem vagonu, 2 gübre pompası ve sıyırıcı bulunuyor.

Alltech Ruminant Teknik Müdürü Derya, ineklerin bir süt çiftliğinde ana gelir kaynağı olan, sütü üreten makineler olduğunu söylüyor.

“İşletmede meydana gelen herhangi bir problem hayvanların üretimi üzerine önemli etkiler yapabilmekte ve çiftlik kârlılığını düşürebilmektedir. Bu bakımdan, süt üreticilerinin sürüleri için yaptığı her türlü makina, ekipman ve işletme yatırımı, besleme, sağlık, bakım ve yönetim uygulamaları üretim miktarı ve kalitesini arttırmada son derece etkilidir. Bu yüzden, gerçekleştirdiğim ziyaretlerde çeşitli sorularla ve gözlemlerde bulunarak çiftliğin durumunu tam olarak anlamaya çalışıyor ve tavsiyelerde bulunuyorum. Eğer mümkünse bölgedeki bağlantımız olan bayimizin de bana eşlik etmesini önemsiyorum. Ayrıca, uygulamaya başladığımız gübre ve yem eleği testleri hem sağlıklı sonuçlar elde edilmesi, hem de çiftlik yetkililerinin mevcut durumu yerinde tesbit edebilmelerine olanak tanıması ve sonunda da karşılaştırma yapılabilmesi bakımından oldukça faydalı ve etkili bir uygulama…”

Yildiz Çiftliği Sahibi Mr. Cagatay Yildiz da uygulamalardan oldukça memnun. “Ziyaretime gelen Alltech yetkilisi ile çiftlikteki kritik noktaları beraberce kontrol ediyoruz, mevcut şartlar üzerinde değerlendirme yapıyoruz. İhtiyaç duyduğum teknik bilgi ve önerilere çok güveniyorum, çünkü Alltech temsilcisinin endüstrimiz hakkındaki tecrübesi bir yana eğitimi de bu bilgilerin güvenilirliğini destekliyor. Örneğin; Derya ve Emrah’ın son ziyaretinde her zamanki gibi çiftliği dolaştık. Hayvanları, kaba yemleri, ham maddeleri vs. incelediler. Ardından Alltech’in gübre ve yem eleği testlerini yaptık. Değerlendirmeler sonrası yeni bir besleme programı oluşturduk. Şimdiden başarılı sonuçları almaya başladım bile ve bundan çok memnunum.”All Categories