The use of Internet and IT by Dairy Farmers is on the Increase in Turkey

Categories: Agriculture, Dairy Cows
Dec 24
The use of Internet and IT by Dairy Farmers is on the Increase in Turkey

Almost every day, people come across new technologies. Most products that are claimed as “the newest technology,” become “old” very quickly. 

A similar situation occurs in agriculture and the animal industry. Recently, the use of technology has expanded in every part of this industry. Mobile communication companies, banks, universities, private informatics companies give services for improving production therefore improving profitability and sustainability in agribusiness. Special internet and information technologies have been used in every area of agriculture from animal husbandry to plant production or from agricultural machines to irrigation in the last few years.

For example; dairy farmers can avoid cow losses due to temperature, humidity or power cuts by taking advantage of information technologies. An emergency warning system sends a text message to the farm staff and allows them to control airflow sytems. On the other hand this system can be used by corporations who are distributing and selling milk and dairy products to increase control and profitability. Again considering these applications, the heat cycle of cows can be detected by counting cows' steps using a chip which is planted into them. The success in determining the mating period is important for milk production and animal health.

By using sensors that are installed on milk collection points and cooling tanks and communication devices between machinery; the level of water, antibiotics, alcohol, milk temperature and acidity can be determined. The factors affecting milk quality can be observed instantly. Therefore vital data on milk quantity and quality and milk itself can be followed closely.

As a result, the use of the internet and information technologies by dairy farmers allows for significant savings for themselves and consumers. It is very important to the government in terms of using resources efficiently as well.


Türk

Türkiye’deki süt üreticilerinin internet ve bilişim teknolojilerini kullanımı giderek artıyor.

İnsanlar günlük yaşantılarının her alanında hemen her gün yeni teknolojilerle tanışıyor. En son teknoloji diye alınan bir ürün çok kısa bir süre içinde eskimiş oluyor. 

Benzer durum, tarım ve hayvancılık sektöründe de yaşanıyor. Son yıllarda bu sektördeki teknoloji kullanımı her alanda yaygınlaşıyor. Teknoloji kullanımında iletişim teknolojileri hizmetleri başı çekiyor. Mobil iletişim şirketleri, bankalar, üniversiteler, özel bilgi teknolojileri kuruluşları tarımsal alanda verimliliği, dolayısıyla karlılık ve sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik hizmetler sunuyorlar. Özellikle geçtiğimiz son birkaç yıldan beri, hayvancılıktan bitkisel üretime, tarım makinelerinden sulamaya kadar tarımın her alanında artık internet ve bilişim teknolojileri yaygın olarak kullanılıyor.

Örneğin; süt üreticileri iletişim teknolojilerinden yararlanarak sıcaklık, nem ve elektrik kesintisi nedeniyle yaşanabilecek hayvan ölümlerini önleyebiliyorlar. Acil uyarı sistemi yetkili kişileri SMS ile uyarıyor ve mevcut iklimlendirme sistemlerinin kontrol edilmesini sağlıyor. Diğer taraftan bu çözüm, süt ve süt ürünleri üretimi dağıtımı ve satışını gerçekleştiren kuruluşlarda kontrol ve verimliliği artırmak için de kullanılabiliyor. Yine, somut uygulamalara bakıldığında, ineklere takılan bir çip sayesinde hayvanların adım sayısı ile kızgınlık dönemi tespit edilebiliyor. Çiftleşme döneminin tespitindeki başarı, doğrudan süt verimi ve hayvan sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Süt toplama noktalarına ve soğutma tanklarına yerleştirilen sensörler ve makineler arası iletişim cihazları sayesinde su, antibiyotik, alkol, sütün ısısı ve asit düzeyi dolayısıyla ısıya bağlı bakteri artış oranı tespit edilebiliyor. Sütün kalitesini etkileyen değerler anlık olarak takip edilebiliyor. Böylece hem sütün miktarı ve kalitesi hem de süt ile ilgili hayati değerler yakından izlenebiliyor.

Sonuçta, süt üreticilerinin internet ve bilgi teknolojilerini kullanmaları, hem kendi çiftliklerine, hem tüketicilere, hem de devlete önemli tasarruflar sağlamakta, kaynakların verimli kullanılması açısından büyük bir önem taşımakta.

İşte bu konuyla ilgili göz atmak isteyebileceğiniz sitelerden bazıları:

Ve belirli sayı, grup ve alan baz alınarak özel bir kurum tarafından gerçekleştirilen internet kullanımına ilişkin araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu bazı ilginç rakamlar:

  • Her 3 çiftçinin 1’inin evinde bilgisayar bulunuyor.
  • Çiftçinin tercihi dizüstü bilgisayar
  • Bilgisayar kullanıcılarının %10’u bilgisayarlarını iş amaçlı kullanıyor.
  • Bilgisayarı olan kişilerin %62’si internete bağlanıyor. Bu kişilerin %67,6 işle ilgili araştırma yapıyor.
  • Çiftçilerin %45,2’si internete mobil telefonları üzerinden bağlanıyor.
  • Her 4 çiftçiden 3’ü, internet üzerinden videolu eğitim istiyor.


All Categories