Reaching High Dairy Production in the Netherlands

Categories: Agriculture, Dairy Cows
Apr 26
Reaching High Dairy Production in the Netherlands Rens de Brouwer is a dairy farmer based in south Netherlands and he spoke with us about his vision for dairy farming

During a farmers meeting organised by Alltech and Heemskerk Dairy, Rens de Brouwer spoke about his vision for dairy farming. Rens is a young dairy farmer in the south of the Netherlands.

Dairy Heroes - The Netherlands

Hear from a Dutch dairy farmer about his view of the future.

“My goal is to reach the highest possible production under Dutch conditions. This will not be possible if the cows regularly have to switch, for instance from one grass silage to another. That’s why we made ‘lasagne grass silage’ the last few years: that means we ensile the different cuts of the grassland on top of each other. Another important switching moment for the cow is the transition period. First, we started up the cows too fast. That meant they reached a high peak production, but the period was too short. Nowadays, we care for a more gradual transition and that works out far better. We want our cows to hold their peak production as long as possible, preferably from day 60 up to day 120. Because robots are milking our cows, we get daily insights in the milk production and for instance the ruminating activity, which parameters support our own observations in the shed.

To get a high production you need high quality roughages and single concentrates. But grass and maize and single concentrates don’t contain enough minerals and trace elements, so you need to supplement these, otherwise you won’t reach your goal. The cows also need to eat the ration you feed them. That’s why we use a robot to push the ration to the feed gate, at least six times a day and also during the night. During the day we feed the cows extra natural hay, so the cows themselves can supplement a shortage of structure.

Of course the cows should walk to the feed gate quite frequently. Therefore they need a place where they can rest comfortably. That’s why we use deep bedding boxes. The cows are willing to lay down there and this means rumination is optimal, they rest long enough, don’t waste time standing in the boxes and have enough time to walk to the feed gate and eat while standing up.”

Rens was also selected as an 'Alltech Dairy Hero' for his innovation and forward thinking. If you know a 'Dairy Hero', nominate them at www.dairyheroes.com.

John Lamers, Agricultural Journalist

_______________________________________________________

Hoogst mogelijke productie behalen!

Tijdens een boerenstudiemiddag, georganiseerd door Alltech en Ingenieursbureau Heemskerk, verteld Rens de Brouwer over zijn visie op de melkveehouderij. Rens is een jonge melkveehouder in het zuiden van Nederland.

Dairy Heroes - Nederland

Een Brabantse melkveehouder en zijn kijk op de toekomst!

“Mijn doel is de hoogste mogelijke productie onder Nederlandse omstandigheden te behalen. Dat lukt niet als de koeien geregeld moeten overschakelen, zoals van de ene naar de andere graskuil. Daarom maken we de laatste jaren ‘lasagnekuilen’: we kuilen de verschillende sneden gras over elkaar heen. Een ander belangrijk schakelmoment voor de koe is de transitieperiode. Eerst was de start van onze koeien te snel. Daardoor piekten ze wel hoog, maar te kort. Nu zorgen we voor een rustiger transitie en verloopt het veel beter. We willen dat de piekproductie zo lang mogelijk op peil blijft, liefst van dag 60 tot 120. Omdat we de koeien met de robot melken, krijgen we dagelijks inzicht in de melkproductie en bijvoorbeeld de herkauwactiviteit, wat onze waarneming in de stal ondersteunt.

Voor een goede productie zijn goed ruwvoer en aanvullende producten noodzakelijk. In gras, mais en die aanvullende producten, zitten echter onvoldoende mineralen en spoorelementen, die moet je aanvullen, anders kom je er niet. De koeien moeten het voer vervolgens ook goed vreten. Dat bereiken we met een goede rantsoenkwaliteit en doordat een robot minstens zes keer per dag het voer aanschuift, ook ’s nachts. Overdag geven we nog een extra hapje natuurhooi, zodat de koeien zelf hun structuur kunnen aanvullen.

Het is natuurlijk ook van belang dat de koeien naar het voerhek lopen. Dat kan als ze lang, prettig kunnen liggen. We hebben daarom diepstrooiselboxen. De koeien liggen hier graag in, waardoor ze goed herkauwen, lang rusten en geen tijd verknoeien met in de box staan, maar genoeg tijd hebben om naar het voerhek te lopen en te vreten.”All Categories